Nyhetsflödet

Thursday

Längtan - Ps 130

150 psalmer ur Bibeln (Foto: Kremena Yakimova)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm130
"Min själ längtar efter Herren, mer än väktaren längar efter morgonen, ja, mer än väktaren efter morgonen" (Ps 130: 6 FB)

Psalmen handlar om längtan efter Gud.
-jag väntar på Herren (vers 5)
-min själ väntar (vers 5)
-min själ längtar (vers 6)
-hoppas på Herren (vers 7)
-hoppas på hans ord (vers 5)

Längtan efter Herren har en orsak. 
-Det är endast han som kan ge förlåtelse (vers 4) 
-Det är endast hos honom som det finns nåd (vers 7)
-Det är endast han som kan betala full lösepenning (vers 7) 
-Det är endast han som kan friköpa oss från alla våra missgärningar (vers 8)

Ja, det finns verkligen orsak att längta efter Herren, för "om du, Herren, tillräknar missgärning, vem kan då bestå?" 

No comments:

Post a Comment