Nyhetsflödet

Sunday

Husbygget - Ps 127


150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 127


"Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om Herren inte bevakar staden vaktar väktaren förgäves" (Ps 127: 1 FB) 


Allt är beroende av Herrens välsignelse. Vi kan försöka utföra Gud verk med våra egna resurser. Vi kan planera och kalkylera och hoppas. Men om det inte är Herren som bygger huset är allt arbetet förgäves.


Det hjälper inte hur mycket vi arbetar. Vi kan gå upp tidigt och sent till sängs och slita hela dagarna (vers 2). Men utan Herrens välsignelse blir det inget resultat.


Jesus säger: ".. utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15: 5)

No comments:

Post a Comment