Nyhetsflödet

Tuesday

Att vandra på Herrens vägar - Ps 128

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 128

"Salig är var och en som fruktar Herren och vandrar på hans vägar" (Ps 128:1 FB)

Psalm 128 slår fast att det är en speciell välsignelse att gå på Herrens vägar.
Det är en välsignelse som följer med i alla livets aspekter. Både i arbete (vers3) och i familjeliv (vers 3+6).

Det kan finnas många olika val som vi gör i livet. En del val kan vara livsavgörande, andra val kan vara av mer kortsiktig natur.

Men om vi vill leva ett välsignat liv får vi söka Herrens ledning och Herrens vilja i vår olika val. Både livsvalen och de alldagliga valen.

No comments:

Post a Comment