Nyhetsflödet

Tuesday

Glädjen över att gå till Herrens hus - Ps 122

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 122

”Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus”. (Ps 122:1 FB)

Psalmen beskriver glädjen över att få gå till Jerusalem och till Herrens hus. Den är fylld av förväntan inför det som ska möta i Herrens hus. Den önskar frid över Jerusalem och välgångsönskningar över alla som älskar Jerusalem (vers 6).

-Har jag den känslan inför det ”Herrens hus” där jag hör hemma?
-Blir jag fylld av glädje då det börjar bli dags att gå till söndagens gudstjänst?
-Ber jag om framgång för min kår/församling?
-Ber jag om välsignelse för alla dem som hör till mitt ”Herrens hus”?

No comments:

Post a Comment