Nyhetsflödet

Tuesday

Fiendens list - Jes 39

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jesaja frågade:  "Vad har de sett i ditt hus?  " Hiskia svarade:  "De har sett allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting i mina förrådshus som jag inte har låtit dem se."  (Jes 39:4 FB)

Ett sändebud från Babylon kommer till Hiskia med en vänlig hälsning. Hiskia välkomnar dem och visar dem villigt alla rikedomar i sitt hus (vers 2). Jesaja kommer då med en profetia från Herren om att alla Hiskias dyrbarheter och hans efterkommande kommer att föras bort till Babylon, och det skedde senare i den babylonska fångenskapen.

Fienden vill gärna komma in i våra församlingar och i våra liv. Han kommer ofta med sken av att vara vänlig och med uppskattande ordalag. Vi kanske till och med välkomnar honom in i försmlingen eller in i våra liv, och det kan sluta med att han rövar bort allt det goda som vi har i Herren. Bibeln uppmanar oss att vara på vår vakt och avslöja fienden då han försöker ta sig in i våra församlingar och i våra liv.

Jesus säger: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Joh 10:10 FB)

Sunday

Det svåra blir till nytta - Jes 38

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg." (Jes 38:17 FB)

Jesaja skriver om Hiskia som blev svårt sjuk och bad Herren om ytterligare levnadsår. Herrens svar blev att Hiskia skulle få ytterligare 15 år att leva (vers 5).

Resten av kapitlet beskriver Hiskias lovsång. Då Hiskia ser tillbaka på livet kan han se att det som var svårt i livet, lyckades Gud använda till nytta.

Så kan det också vara i våra liv. Vi lär ofta mer av det som är svårt än av det som är lätt i livet. Svårigheter har en benägenhet att hjälpa oss att växa.

Saturday

Skjuta rot nertill och bära frukt upptill - Jes 37

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta skall för dig vara tecknet: Man skall detta år äta vad som växer upp av spillsäd, och nästa år av självvuxen säd, men det tredje året skall ni så och skörda, plantera vingårdar och äta deras frukt. Och de räddade av Juda hus som blivit kvar, skall på nytt skjuta rot nertill och bära frukt upptill."  (Jes 37:30-31 FB)

Det finns ett samband mellan roten och den frukt trädet bär. Trädet bär alltid frukt av samma slag som finns i roten. Roten är den plats där trädet hämtar näring och kraft till att växa.

Vi vill bära frukt i våra liv. Vi skulle gärna hitta genvägar att bära frukt. Men utan tillväxt i roten blir det ingen frukt. Jesus säger att utan honom kan vi ingenting göra.

Men om vi odlar vårt förhållande till Herren i det osynliga (roten) kommer våra liv att bära rik frukt i det synliga.

Friday

Förtröstan i svåra tider - Jes 36

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låt inte Hiskia få er att förtrösta på HERREN, när han säger: HERREN skall förvisso rädda oss, och denna stad skall inte ges i den assyriske kungens hand." (Jes 36:15 FB)

Allt såg ut att gå fel för Hiskia. Fienden är övermäktig och det finns ingen utväg. Dessutom hånar fienden Hiskia för att han försöker förtrösta på Herren, och frågar: "Vad är det som gör dig så full av förtröstan?" (vers 4).

 Ibland kan det se ut också i våra liv. Vi kanske inte kan se någon utväg. Det vi hoppades skulle hända blev aldrig verklighet. Omgivningen talar om för oss att det är ingen idé att förtrösta på Herren.

Men det visar sig i nästa kapitel att Hiskias förtröstan på Herren var riktig och höll hela vägen.

Det lönar sig alltid att sätta sin lit till Herren!

Thursday

Väckelsen kommer! - Jes 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen". Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar."  (Jes 35:8 FB)

Här talas det om en kommande väckelse. Många vandrar idag i ett andligt mörker, men "blinda ögon öppnas" (vers 5). Många upplever idag en andlig torka, men "vatten skall bryta fram i öknen" (vers 6).

Det talas om en ny glädje bland Herrens friköpta som är fulla av glädje och jubel (vers 10).

Vi kommer att ledas på "den heliga vägen" (vers 8), där Herrens ledning ska vara så påtaglig att ingen ska behöva gå vilse (vers 8).

Och Guds folk kan bara utbrista: Ja, Herre, låt väckelsen komma!

Efterforska i Herrens bok - Jes 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Efterforska i HERRENS bok och läs!"  (Jes 34:16 FB)

En god vän brukade säga att profetia är historia skriven i förväg.

Här talar Jesaja om den yttersta domen. Bibeln talar klart om att den här världen inte kommer att bestå för evigt. Det kommer en ny himmel och en ny jord.

Då vi nu vet att allt går mot sin upplösning så motiverar det oss desto mer att vara noga med hur vi lever våra liv. (2 Petr 3:11)

Med spända segel - Jes 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Dina tåg hänger slaka, de håller inte masten stadig, seglet är inte spänt."  (Jes 33:23 FB)

Seglen är hissade och väntar på vinden. Jesus använder vinden som en symbol för den helige Ande i Joh 3:8, och säger att den som är född av Anden låter sig föras av vinden/Anden.

Idag finns risken att enskilda kristna och församlingar byter ut segelbåten mot en motorbåt. Motorbåten är inte beroende av vinden. Med motorbåten kan man köra dit man själv önskar.

Men de som är födda av Anden ska ha sina segel hissade och vara beredda att fånga Andens vindpust i vardagen och i livet som helhet.

Tuesday

Så vid alla vatten - Jes 32

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Lyckliga är ni som sår vid alla vatten"  (Jes 32:20)

Jesaja talar här om att människor som sår vid alla vatten är lyckliga människor (vers 20).

En del människor kan ha stor frimodighet i sitt vittnesbörd i församlingen, men så fort de kommer utanför församlingen tystnar deras vittnesbörd.

För andra ökar frimodigheten med avståndet till hemorten. På hemorten, där alla känner mig, kan det vara svårt att leva upp till mitt vittnesbörd.

De människor som kan leva i sitt vittnesbörd var de än är, är lyckliga människor.

Våra ord skapar något i dem som hör dem. orden är som såkorn som kan bära frukt. Så vid alla vatten!
-i familjen
-på arbetsplatsen
-i församlingen
-på resa...

Vem litar du på? - Jes 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN."  (Jes 31:1 FB)

Jesaja går till rätta med folk som förlitar sig på sin militära styrka (vers 1), och som inte frågar efter Herren.

Vem förlitar du dig på?
-dina materiella tillgångar?
-dina kunskaper?
-dina vänner?
-din hälsa?
-din församling?
-NATO?
-kärnkraftinspektionen?

Jesaja uppmanar oss att vända oss bort från dessa avgudar och att vända oss till Herren (vers 6). På den dagen ska vi kasta bort våra avgudar som har lett oss att synda (vers 7).

Jesaja profetiska ord når ända in i vår tid: "Vänd om!"

Friday

Förakt för Guds ord leder till undergång - Jes 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ve de upproriska barnen, säger HERREN, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd"  (Jes 30:1 FB)

Jesaja talar varnande till ett folk som inte frågar efter Herren i sin planering. Ett folk som inte vill höra Guds ord, utan hellre lyssnar på smickrande ord och på lögner:
"Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting." (vers 10)

Men Jesaja pekar också ut vägen tillbaka:
"Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." (vers 15).

Herren lovar också att om vi lägger våra liv i Guds händer och vill följa honom, skall han leda oss:
"Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: "Här är vägen, gå på den."  (vers 21)

Wednesday

Munnens eller hjärtats tillbedjan - Jes 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud."  (Jes 29:13 FB)

Jesaja beskriver ett folk som ber till Herren med munnen, medan hjärtat är långt borta. Han beskriver en gudsfruktan som bara är ett inlärt mönster.

Det kan vara på samma sätt också i våra dagar. Vi kan sjunga de rätta lovsångskörerna, vi kan citera underbara bibelversar, vi kan till och be på ett fint sätt i församlingen. Men även om vi gör alla de riktiga sakerna kan vårt hjärta vara fel och vara långt borta från Herren.

Men även om det är så, finns det en väg tillbaka. Gud vill låta oss återupptäcka Hans storhet och då kommer vi åter att hålla Guds namn heligt (vers 23). Och även om vi gått vilse i anden ska vi få förstånd (vers 24).

De ödmjka ska få en större glädje i Herren och de fattiga ska fröjda sig i Herren (vers 19).

Tuesday

Grundstenen - Jes 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen:
"Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly."  (Jes 28:16)

Herren är en hörnsten en fast grundval för våra liv. Då vi bygger vårt liv på Honom behöver vi inte fly, utan stå fasta. I kapitlet talar Jesaja om makthavande hånare (vers 14), som inte alls vill höra talas om Guds ord och befallningar. De säger: "bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där" (vers 10+13).

Herren talar till folket och säger: "Här är viloplatsen, låt den trötte vila ut. Här är vederkvickelse. Men de ville inte höra" (vers 12).

Hundratals år senare uttrycker Jesus liknande ord. "Kom till mig.." (Matt 11:28) och upplever ibland samma gensvar "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn...men de ville inte" (Matt 23:37).

Tusentals år efter Jesus ser det likadant ut. Herren, hörnstenen, "erbjuder liv och liv i överflöd" (Joh 10:10).
Många vänder sig bort från Herren och låter tjuven stjäla det goda som Herren vill ge dem. Hånarna finns där också i våra dagar och det verkar som om de blir mer och mer högljudda.

Men Herren är en fast grundval och den som tror på den behöver inte fly (vers 16).

Monday

Herren samlar sitt folk - Jes 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och det skall ske på den dagen att man skall blåsa i ett stort horn, och de som har varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma och tillbe HERREN på det heliga berget i Jerusalem." (Jes 27:13 FB)

Herren samlar sitt folk. Många gånger i det Gamla Testatentet förutsägs att Herren ska återsamla sitt folk. Här talas det om en dag då de ska komma tillbaka från öst och väst för att tillbe Herren i Jerusalem.

Israels barn fick återvända till Jerusalem flera gånger. Efter fångenskapen i Egypten (från väst) fick de återvända på Mose tid. Från Assyrien och Babylonien (från öst) fick de återvända på Nehemjas tid. Men det stora återvändande från öst och väst hände 1948 då judarna från alla väderstreck fick återvända till Jerusalem efter nästan tvåtusen års förskingring.

Vi ber också att Herren ska samla oss kristna till att komma till enhet, att vi ska bli ett som Jesus ber om i Joh 17:22. Att vi alla ska vända oss till Herren och tillbe honom.

Sunday

Förtröstan för med sig frid - Jes 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa."  (Jes 26:3-4)

Vill du leva i frid? I detta kapitel visar Jesaja på vägen till frid. Du ska vara fast i ditt sinne och framförallt fast i din förtröstan på Gud.

Visst kan det vara svårt att förtrösta då allt ser ut att gå fel väg i livet, men vägen till frid är att sätta all vår lit och förtröstan på Gud. Han är en evig klippa (vers 4).

Och då Jesaja ser sig tillbaka och ser att allt vad han har uträttat i livet i själva verket är utfört av Herren, då blir det lättare att förtrösta på Herren också i det som ligger i framtiden (vers 12).

Saturday

Lovsång - Jes 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRE, du är min Gud! Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting, dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning."  (Jes 25:1 FB)

Här utbrister Jesaja i lovprisning till Gud. Du får också vara med. Använd dessa ord till din egen lovprisning till Herren.

I kapitlet talar Jesaja också om framtidsutsikterna för Guds folk. En ny verklighet utan död och tårar:
"Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat."  (Jes 25:8 FB)
Se också: Upp 7:17; 21:4

Det finns orsak att lovprisa Herren:
-för vad han gjort
-för vad han kommer att göra
-men framförallt för dne han är

En tid av vedermödor - Jes 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den öde staden ligger nerbruten, alla hus är stängda, ingen kan komma in. Ute på gatorna hörs klagorop över vinet. All glädje har förmörkats, all jordens fröjd har flytt. Bara ödeläggelse är kvar i staden, porten har slagits i spillror."  (Jes 24:10-12 FB)

Kapitlet talar om framtida vedermödor som ska drabba jorden på ungefär samma sätt som Jesus i Matteus 24 förutsäger den stora vedermödan.

Beskrivningen stämmer väl överens de rapporter som når oss om tsunami, jordbävningar, tornados och mycket mer.

Bibeln talar tydligt om att jorden inte kommer att bestå för evigt. Jesus talar om vedermödorna som födslovåndor. Födslovåndor handlar inte i först hand om död, utan om att något nytt ska födas fram, även om det är smärtsamt just nu. En ny himmel och en ny jord ska komma.

Då Jesus talar om den kommande tiden av vedermödor talar han även tröstens ord: "Men när detta börjar att ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning"  (Luk 21:28)

Thursday

Helgat åt Herren - Jes 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men hennes handelsvinst och hennes lön skall helgas åt HERREN. Det skall inte lagras eller läggas undan"  (Jes 23:18 FB)

Tyrus, den mäktiga handelsstaden, präglades av åtrå till materiella ting och av ha-begär. Kapitlet handlar om att Tyrus härlighet ska förgå och dess rikedom ska försvinna.

Men "efter sjuttio år" ska Herren igen se till landet och landets handel ska återigen blomstra. Men denna gång ska all vinst vara given åt Herren. Målet ska inte längre vara att samla skatter och bli så rik som möjligt. Målet ska vara att investera all vinst i Guds rike.

Herren söker även idag människor med rätt fokus. Människor som inte lägger all sin energi för sin egen tillfredsställelses skull, utan lägger sina resurser, sin tid och sin energi på att bygga Guds rike.

Tuesday

Men ni ser inte upp till honom... - Jes 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men ni ser inte upp till honom som har gjort detta..." (Jes 22:11 FB)

Kapitlet handlar om Israels övermod. Folket litar på sin egen förmåga att försvara sig. De river hus för att förstärka muren (vers 10) och de anlägger en vallgrav mellan murarna (vers 11).

Dessutom lever folket i munterhet och glädje, dricker vin och säger: "Låt oss äta och dricka, för i morgon dör vi" (vers 13)

Herren ser på folkets ansträngningar och på hur de lever sina liv och ställer sig frågan varför vänder sig mitt folk inte till mig? Varför stannar de inte upp och och ser upp till honom som har skapat dem och hela jorden? (vers 11)

Situationen är inte så mycket annorlunda idag. Människor sätter sin lit till sig själva och lever som om Gud inte fanns. Många gånger kan det till och med vara på samma sätt bland dem som kallar sig Guds Folk.

Men Gud vill även idag att vi ska vända oss bort från vår självupptagenhet, vårt övermod och vår likgiltighet och vända oss till Gud och se upp till Honom.

Sunday

Väktaren - Jes 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty så har HERREN sagt till mig: "Gå och ställ ut en väktare. Han skall meddela vad han ser."  (Jes 21:6 FB)

Vi behöver väktare idag som studerar ordet och lyssnar på den Helige Ande.

Mycket av vår information och våra värderingar kommer från massmedia. De bestämmer vad som är rätt att tycka och många kristna skyndar sig att tycka detsamma. Man försöker till och med vrida och vända på bibelorden så att Gud ska tycka detsamma som det som för tillfället är politiskt korrekt. Det skapar en församling som vänder kappen efter vinden och låter sig ledas dit vinden för tillfället blåser.
Vi behöver idag väktare som lyssnar till den Helige Ande. Väktare som utrannsakar Guds ord för att höra vad Anden säger till församlingen.