Nyhetsflödet

Thursday

Väckelsen kommer! - Jes 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen". Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar."  (Jes 35:8 FB)

Här talas det om en kommande väckelse. Många vandrar idag i ett andligt mörker, men "blinda ögon öppnas" (vers 5). Många upplever idag en andlig torka, men "vatten skall bryta fram i öknen" (vers 6).

Det talas om en ny glädje bland Herrens friköpta som är fulla av glädje och jubel (vers 10).

Vi kommer att ledas på "den heliga vägen" (vers 8), där Herrens ledning ska vara så påtaglig att ingen ska behöva gå vilse (vers 8).

Och Guds folk kan bara utbrista: Ja, Herre, låt väckelsen komma!

No comments:

Post a Comment