Nyhetsflödet

Saturday

En tid av vedermödor - Jes 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den öde staden ligger nerbruten, alla hus är stängda, ingen kan komma in. Ute på gatorna hörs klagorop över vinet. All glädje har förmörkats, all jordens fröjd har flytt. Bara ödeläggelse är kvar i staden, porten har slagits i spillror."  (Jes 24:10-12 FB)

Kapitlet talar om framtida vedermödor som ska drabba jorden på ungefär samma sätt som Jesus i Matteus 24 förutsäger den stora vedermödan.

Beskrivningen stämmer väl överens de rapporter som når oss om tsunami, jordbävningar, tornados och mycket mer.

Bibeln talar tydligt om att jorden inte kommer att bestå för evigt. Jesus talar om vedermödorna som födslovåndor. Födslovåndor handlar inte i först hand om död, utan om att något nytt ska födas fram, även om det är smärtsamt just nu. En ny himmel och en ny jord ska komma.

Då Jesus talar om den kommande tiden av vedermödor talar han även tröstens ord: "Men när detta börjar att ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning"  (Luk 21:28)

No comments:

Post a Comment