Nyhetsflödet

Wednesday

Munnens eller hjärtats tillbedjan - Jes 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud."  (Jes 29:13 FB)

Jesaja beskriver ett folk som ber till Herren med munnen, medan hjärtat är långt borta. Han beskriver en gudsfruktan som bara är ett inlärt mönster.

Det kan vara på samma sätt också i våra dagar. Vi kan sjunga de rätta lovsångskörerna, vi kan citera underbara bibelversar, vi kan till och be på ett fint sätt i församlingen. Men även om vi gör alla de riktiga sakerna kan vårt hjärta vara fel och vara långt borta från Herren.

Men även om det är så, finns det en väg tillbaka. Gud vill låta oss återupptäcka Hans storhet och då kommer vi åter att hålla Guds namn heligt (vers 23). Och även om vi gått vilse i anden ska vi få förstånd (vers 24).

De ödmjka ska få en större glädje i Herren och de fattiga ska fröjda sig i Herren (vers 19).

No comments:

Post a Comment