Nyhetsflödet

Tuesday

Grundstenen - Jes 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen:
"Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly."  (Jes 28:16)

Herren är en hörnsten en fast grundval för våra liv. Då vi bygger vårt liv på Honom behöver vi inte fly, utan stå fasta. I kapitlet talar Jesaja om makthavande hånare (vers 14), som inte alls vill höra talas om Guds ord och befallningar. De säger: "bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där" (vers 10+13).

Herren talar till folket och säger: "Här är viloplatsen, låt den trötte vila ut. Här är vederkvickelse. Men de ville inte höra" (vers 12).

Hundratals år senare uttrycker Jesus liknande ord. "Kom till mig.." (Matt 11:28) och upplever ibland samma gensvar "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn...men de ville inte" (Matt 23:37).

Tusentals år efter Jesus ser det likadant ut. Herren, hörnstenen, "erbjuder liv och liv i överflöd" (Joh 10:10).
Många vänder sig bort från Herren och låter tjuven stjäla det goda som Herren vill ge dem. Hånarna finns där också i våra dagar och det verkar som om de blir mer och mer högljudda.

Men Herren är en fast grundval och den som tror på den behöver inte fly (vers 16).

No comments:

Post a Comment