Nyhetsflödet

Tuesday

Vem litar du på? - Jes 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN."  (Jes 31:1 FB)

Jesaja går till rätta med folk som förlitar sig på sin militära styrka (vers 1), och som inte frågar efter Herren.

Vem förlitar du dig på?
-dina materiella tillgångar?
-dina kunskaper?
-dina vänner?
-din hälsa?
-din församling?
-NATO?
-kärnkraftinspektionen?

Jesaja uppmanar oss att vända oss bort från dessa avgudar och att vända oss till Herren (vers 6). På den dagen ska vi kasta bort våra avgudar som har lett oss att synda (vers 7).

Jesaja profetiska ord når ända in i vår tid: "Vänd om!"

No comments:

Post a Comment