Nyhetsflödet

Tuesday

Så vid alla vatten - Jes 32

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Lyckliga är ni som sår vid alla vatten"  (Jes 32:20)

Jesaja talar här om att människor som sår vid alla vatten är lyckliga människor (vers 20).

En del människor kan ha stor frimodighet i sitt vittnesbörd i församlingen, men så fort de kommer utanför församlingen tystnar deras vittnesbörd.

För andra ökar frimodigheten med avståndet till hemorten. På hemorten, där alla känner mig, kan det vara svårt att leva upp till mitt vittnesbörd.

De människor som kan leva i sitt vittnesbörd var de än är, är lyckliga människor.

Våra ord skapar något i dem som hör dem. orden är som såkorn som kan bära frukt. Så vid alla vatten!
-i familjen
-på arbetsplatsen
-i församlingen
-på resa...

No comments:

Post a Comment