Nyhetsflödet

Saturday

Skjuta rot nertill och bära frukt upptill - Jes 37

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta skall för dig vara tecknet: Man skall detta år äta vad som växer upp av spillsäd, och nästa år av självvuxen säd, men det tredje året skall ni så och skörda, plantera vingårdar och äta deras frukt. Och de räddade av Juda hus som blivit kvar, skall på nytt skjuta rot nertill och bära frukt upptill."  (Jes 37:30-31 FB)

Det finns ett samband mellan roten och den frukt trädet bär. Trädet bär alltid frukt av samma slag som finns i roten. Roten är den plats där trädet hämtar näring och kraft till att växa.

Vi vill bära frukt i våra liv. Vi skulle gärna hitta genvägar att bära frukt. Men utan tillväxt i roten blir det ingen frukt. Jesus säger att utan honom kan vi ingenting göra.

Men om vi odlar vårt förhållande till Herren i det osynliga (roten) kommer våra liv att bära rik frukt i det synliga.

No comments:

Post a Comment