Nyhetsflödet

Thursday

Med spända segel - Jes 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Dina tåg hänger slaka, de håller inte masten stadig, seglet är inte spänt."  (Jes 33:23 FB)

Seglen är hissade och väntar på vinden. Jesus använder vinden som en symbol för den helige Ande i Joh 3:8, och säger att den som är född av Anden låter sig föras av vinden/Anden.

Idag finns risken att enskilda kristna och församlingar byter ut segelbåten mot en motorbåt. Motorbåten är inte beroende av vinden. Med motorbåten kan man köra dit man själv önskar.

Men de som är födda av Anden ska ha sina segel hissade och vara beredda att fånga Andens vindpust i vardagen och i livet som helhet.

No comments:

Post a Comment