Nyhetsflödet

Friday

Förtröstan i svåra tider - Jes 36

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låt inte Hiskia få er att förtrösta på HERREN, när han säger: HERREN skall förvisso rädda oss, och denna stad skall inte ges i den assyriske kungens hand." (Jes 36:15 FB)

Allt såg ut att gå fel för Hiskia. Fienden är övermäktig och det finns ingen utväg. Dessutom hånar fienden Hiskia för att han försöker förtrösta på Herren, och frågar: "Vad är det som gör dig så full av förtröstan?" (vers 4).

 Ibland kan det se ut också i våra liv. Vi kanske inte kan se någon utväg. Det vi hoppades skulle hända blev aldrig verklighet. Omgivningen talar om för oss att det är ingen idé att förtrösta på Herren.

Men det visar sig i nästa kapitel att Hiskias förtröstan på Herren var riktig och höll hela vägen.

Det lönar sig alltid att sätta sin lit till Herren!

No comments:

Post a Comment