Nyhetsflödet

Thursday

Helgat åt Herren - Jes 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men hennes handelsvinst och hennes lön skall helgas åt HERREN. Det skall inte lagras eller läggas undan"  (Jes 23:18 FB)

Tyrus, den mäktiga handelsstaden, präglades av åtrå till materiella ting och av ha-begär. Kapitlet handlar om att Tyrus härlighet ska förgå och dess rikedom ska försvinna.

Men "efter sjuttio år" ska Herren igen se till landet och landets handel ska återigen blomstra. Men denna gång ska all vinst vara given åt Herren. Målet ska inte längre vara att samla skatter och bli så rik som möjligt. Målet ska vara att investera all vinst i Guds rike.

Herren söker även idag människor med rätt fokus. Människor som inte lägger all sin energi för sin egen tillfredsställelses skull, utan lägger sina resurser, sin tid och sin energi på att bygga Guds rike.

No comments:

Post a Comment