Nyhetsflödet

Friday

Förakt för Guds ord leder till undergång - Jes 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ve de upproriska barnen, säger HERREN, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd"  (Jes 30:1 FB)

Jesaja talar varnande till ett folk som inte frågar efter Herren i sin planering. Ett folk som inte vill höra Guds ord, utan hellre lyssnar på smickrande ord och på lögner:
"Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting." (vers 10)

Men Jesaja pekar också ut vägen tillbaka:
"Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." (vers 15).

Herren lovar också att om vi lägger våra liv i Guds händer och vill följa honom, skall han leda oss:
"Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: "Här är vägen, gå på den."  (vers 21)

No comments:

Post a Comment