Nyhetsflödet

Monday

Herren samlar sitt folk - Jes 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och det skall ske på den dagen att man skall blåsa i ett stort horn, och de som har varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma och tillbe HERREN på det heliga berget i Jerusalem." (Jes 27:13 FB)

Herren samlar sitt folk. Många gånger i det Gamla Testatentet förutsägs att Herren ska återsamla sitt folk. Här talas det om en dag då de ska komma tillbaka från öst och väst för att tillbe Herren i Jerusalem.

Israels barn fick återvända till Jerusalem flera gånger. Efter fångenskapen i Egypten (från väst) fick de återvända på Mose tid. Från Assyrien och Babylonien (från öst) fick de återvända på Nehemjas tid. Men det stora återvändande från öst och väst hände 1948 då judarna från alla väderstreck fick återvända till Jerusalem efter nästan tvåtusen års förskingring.

Vi ber också att Herren ska samla oss kristna till att komma till enhet, att vi ska bli ett som Jesus ber om i Joh 17:22. Att vi alla ska vända oss till Herren och tillbe honom.

No comments:

Post a Comment