Nyhetsflödet

Sunday

Det svåra blir till nytta - Jes 38

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg." (Jes 38:17 FB)

Jesaja skriver om Hiskia som blev svårt sjuk och bad Herren om ytterligare levnadsår. Herrens svar blev att Hiskia skulle få ytterligare 15 år att leva (vers 5).

Resten av kapitlet beskriver Hiskias lovsång. Då Hiskia ser tillbaka på livet kan han se att det som var svårt i livet, lyckades Gud använda till nytta.

Så kan det också vara i våra liv. Vi lär ofta mer av det som är svårt än av det som är lätt i livet. Svårigheter har en benägenhet att hjälpa oss att växa.

No comments:

Post a Comment