Nyhetsflödet

Monday

Förföljd - 1 Sam 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David bröt upp och flydde den dagen för Saul och kom till Akish, kungen i Gat"  (1 Sam 21:10 FB)

Här möter vi en flyende David. Han flyr för sitt liv. Han försöker skaffa sig mat att äta (vers 3), han låtsas vara galen (vers 13). Ständigt på flykt, fruktande för sitt liv.

Då jag skriver detta bor jag i en före detta Sovjetrepublik. Då kommunisterna invaderade landet fick frälsningssoldaterna gräva ned uniformer och flaggor i sina trädgårdar. De fick inte mötas till gudstjänst. De kunde bara mötas under förespegling att någon i gruppen hade födelsedag eller namnsdag. Alltid oroliga att KGB plötsligt skulle komma anhålla dem.

Också idag är kristna den mest förföljda gruppen i världen. Den som lever i Kristi efterföljd kan också i framtiden riskera att få lida för sin tro. Då Jesus talar om den sista tiden säger han: "Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra." (Matt 24:9-10).

Är jag beredd att utså förföljelse för min tro?

Sunday

Ett hemligt språk - 1 Sam 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jonatan ropade vidare efter pojken: "Fort, skynda dig, stanna inte!" Pojken som Jonatan hade med sig tog upp pilen och kom till sin herre. Men han visste inte vad det var fråga om, bara Jonatan och David visste det."  (1 Sam 20:38-39 FB)

David hade inte gjort något ont. Ändå var han hatad så mycket att Saul vill döda honom. Jesus fick också möta omvärldens hat trots att han bara gjorde det som var gott. Kristna kan också idag möta det hatet i många länder bara för att de är kristna.

För att rädda David ur den svåra akuta situationen utvecklade David och Jonatan ett hemligt språk som bara kunde förstås av dem. Kristna idag styrs också av ett hemligt språk som omvärlden inte kan uppfatta. Guds tilltal kommer ofta genom situationer, signaler, bibelord som omvärlden inte kan förstå, men som når fram till Guds folk.

Jesus sa att hans får känner igen hans röst (Joh 10:4). Jesus talar till sina barn på ett språk som bara kan uppfattas av den som det är sänt till. Jesus talar också idag på ett personligt sätt till dig.

Friday

En närvaro av den Helige Ande - 1 Sam 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sände Saul dit några män för att hämta David. Men när männen fick se skaran av profeter som profeterade och fick se Samuel stå där som deras anförare, kom Guds Ande över dem så att också de profeterade."  (1 Sam 19:20 FB)

Saul ville döda David och han sände män för att hämta David. Men då männen kom fram och fick se Samuel tillsammans med en skara av profeter, var närvaron av Guds Ande så stark att de också blev fyllda av den Helige Ande och började profetera.

Då Saul sedan sände andra män för att hämta Saul kom Guds Ande även över dem. Samma sak hände med den tredje gruppen Saul sände (vers 21). Till slut reser Saul själv dit (vers 22-23) och Guds Ande kom också över honom.

Gudsnärvaron var så stark då Samuel och profeterna prisade Herren att det var omöjligt att komma nära dem utan att bli påverkad av den Helige Ande.

Genom historien hör vi talas om liknande händelser då gudsmän och gudskvinnor för med sig en gudsnärvaro så stark att omgivningen påverkas utan att ord uttalas.

Bön: Jag vill leva så nära Jesus att närvaron av den Helige Ande manifesteras i mötet med andra människor.

Thursday

Avund - 1 Sam 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David lyckades väl i allt han gjorde och HERREN var med honom. När Saul såg att han lyckades så väl blev han rädd för honom. Men hela Israel och Juda älskade David, eftersom han var deras ledare och anförare."  (1 Sam 18:14-16 FB)

David var framgångsrik i det han gjorde. Då de kom hem från slaget mot filisteerna möttes de av folkets jubel med pukor och trianglar: "Kvinnorna sjöng och dansade och sade: ´Saul har slagit sina tusen, David sina tiotusen´." (vers 7)

Kung Saul tålde inte att folket uppskattade Davids framgång. Det gick så långt så att Saul försökte döda honom (vers 11), trots att David var kungens viktigaste krigare.

Också vi kan bli avundsjuka då Guds verk har mer framgång genom andra än genom oss. Då Saul såg Davids framgång och att Gud var med honom (vers 12), gladde han sig inte åt framgången utan fylldes av avund.

Precis motsatt var det med Jonatan, Sauls son. Trots att Jonatan hade mest att förlora på Davids framgång, Jonatan var ju den naturliga arvtagaren till kungamakten, välsignade Jonatan Davids framgång.

Låt oss vara som Jonatan. Låt oss välsigna Guds verk, även om Gud väljer att använda andra redskap än oss själva.

Wednesday

David och Goliat - 1 Sam 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" David svarade filisteen: "Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat."  (1 Sam 17:45 FB)

Goljat stod varje dag och hånade och utmanade någon från Israels här att slåss mot honom, men ingen vågade. Då kom David för att lämna lite livsmedel till sina bröder. David antog genast utmaningen (vers 32). Först satte man på honom Sauls rustning, men den var för tung och obekväm. David gick mot jätten Goljat utan något skydd, endast med sin slunga och några stenar.

David satte inte sin tillit till mänskliga resurser, utan litade på att Gud skulle rädda honom som så många gånger förr (vers37).

Hur är det med oss? Litar vi så mycket på våra mänskliga resurser så att Gud inte kan ge oss seger i den andliga kampen? Eller står vår enda tillit till Gud och hans övernaturliga hjälp? Guds vapenrustning består inte av mänskliga vapen: "Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt"  (Ef 6:13)

"De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader" (2 Kor 10:4)

Tuesday

Vad finns i ditt hjärta? - 1 Sam 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men HERREN sade till Samuel: "Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat."  (1 Sam 16:7 FB)

Saul hade förbrukat sina möjligheter att fortsätta vara kung över Israel. Gud sände då Samuel till Isai för att Samuel skulle kröna en av Isais söner till ny kung. Då Samuel fick se Eliab tänkte han: "Det är säkert HERRENS smorde, som står här inför HERREN." (vers 6)

Men Herren tillrättavisar Samuel och säger att vad det egentligen handlar om är vad som finns i hjärtat och inte hur man ser ut. (vers 7)

Vi har så lätt att bedöma varandra till det yttre. Och vi gör vad vi kan för att framstå så bra som möjligt. Vi vill gärna att andra ska tycka att vi är bättre än vad vi egentligen är.

Men även om vi skulle lyckas framstå på ett fördelaktigt sätt i det yttre och i det vi gör, ser Herren mycket djupare än så. Han ser vad som finns i hjärtat. Han ser våra innersta motiv för våra handlingar.

Det är bättre att vara äkta inombords och bli godkänd av Gud, än att framstå fördelaktigt för att bli applåderad av människor.

Monday

Lydnad är bättre än offer - 1 Sam 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar."  (1 Sam 15:22 FB)

Herrens befallning var att Saul skulle förgöra fienden. Men Saul sparade det bästa av krigsbytet, "det bästa och det näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen" (vers 9).

Då Samuel konfronterar Saul med att han inte har följt vad Herren sagt, skyller han på folket (vers 15+21), medan han själv är helt utan skuld (vers 20).

Gud kallar oss att göra oss av med all synd i våra liv. Han kallar oss att följa Honom, höra Hans röst och lyda Honom.

Vi har så lätt, att på samma sätt som Saul, kompromissa i vår överlåtelse. Det kan vara en dold synd i våra liv som vi inte vill göra oss av med. En synd som vi hoppas ingen ska veta om och som vi hoppas att Gud kan acceptera.

Då Gud ber oss att göra något, kanske vi gör det delvis, men ser en möjlighet att själva skaffa oss fördelar, och viker av en smula från det som Gud bad oss att göra.

Istället för att göra det Gud vill, kanske vi ger Honom så mycket mer av något annat än det Han vill ha.Men "lydnad är bättre än offer" (vers 22)

Sunday

Herren ger seger - 1 Sam 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jonatan sade till sin vapenbärare: "Kom, så går vi över till dessa oomskurnas förpost. Kanske skall HERREN göra något för oss. För ingenting hindrar HERREN att ge seger genom få lika väl som genom många."  (1 Sam 14:6 FB)

Jonatan litade mer på Gud än på sig själv. Då han ensam gav sig iväg mot fiendens utpost gjorde han det litande på att om Gud ville ge seger var det inte beroende på vår egen styrka eller antal.

Vi har lätt att tro att det är våra egna resurser, kunskaper eller hur många vi är som är avgörande för att Guds verk går framåt. Men Gud hade mer användning av en Jonatan som litade på Gud och hans ingripande, än de sexhundra soldaterna som gömde sig i sina hålor.

Guds verk går framåt där det finns människor som lyssnar till Herren och sätter sin lit till Honom mer än de förlitar sig på sina egna resurser.

Gud kan åstadkomma mer genom några få helhjärtade soldater än genom en stor hop halvhjärtade likgiltiga soldater.

"För ingenting hindrar HERREN att ge seger genom få lika väl som genom många." (vers 6)

Ta saken i egna händer - 1 Sam 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Samuel frågade: "Vad har du gjort?" Saul svarade: "När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisteerna samlades vid Mikmash, tänkte jag..."  (1 Sam 13:11-12 FB)

Saul samlade folket till strid mot filisteerna. Men då Samuel dröjde tog Saul saken i egna händer och tog över Samuels ansvar att offra och be för folket.

Saul hade tänkt vänta på Samuel, men då han såg att folket började lämna honom var han beredd att ändra sin teologi och det som var rätt för att få folket att stanna.

Vi lever i samma frestelse idag. Istället för att vänta på Herren är det lätt att vi rusar iväg och får arbetet gjort av oss själva i egen kraft.

Många försöker också idag att anpassa evangeliet så att det ska låta lite bättre i folks öron. Då man ser att man förlorar medlemmar är det frestande att börja predika ett annat evangelium. Istället för att predika synd, förlåtelse och omvändelse är det många som idag predikar "du-är-okej-som du-är"- budskap.

Detta var början på Sauls fall. Kanske det också är början på församlingens fall då man anpassar budskapet till att bli det man tror att folk vill höra.

Friday

Vik inte av - 1 Sam 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Samuel sade till folket: "Frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från HERREN, utan tjäna HERREN av hela ert hjärta. Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet."  (1 Sam 12:20-21 FB)

Samuel talar till folket. Han går till rätta med folket för att de gång på gång vikit av från Herren och börjat lita på avgudar av olika slag. Men hoppet är inte ute. Det finns en möjlighet till en ny start. Gud kallar folket på nytt att ta ut kursen och följa Herren av hela sitt hjärta. "Se bara till att ni fruktar HERREN och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er." (vers 24).

Vi löper samma risk. Vi har så lätt att vika av och glömma bort varför vi finns här på jorden och att vår huvuduppgift är att följa Herren i allt vad vi gör.

Men då kommer Herren till oss och väcker oss ur vår likgiltighet och manar oss till omvändelse då vi vikit av från hans vägar. Vi får börja om. Vi får på nytt ta ut kursen och förstå att det är Herren som är konung i vårt liv (vers 12) och det är honom vi vill ära och följa.

Thursday

Besegra det onda med det goda - 1 Sam 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade folket till Samuel: "Vilka var de som sade: Skulle Saul bli kung över oss! Tag hit dessa män, så att vi får döda dem." Men Saul sade: "Denna dag skall ingen dödas, för i dag har HERREN gett seger åt Israel."  ( 1 Sam 11:12-12 FB)

Då Saul blivit krönt till Gud var det många som var glada. Men det fanns en grupp som öppet föraktade honom och demonstrerade sitt förakt genom att inte bära fram gåvor till Saul (1 Sam 10:27).

Då Saul nu hade lett sitt folk till en stor seger var det många som tyckte att man skulle döda de oppositionella. Och det hade kanske varit det naturliga i den kulturen att man gjorde på det sättet. Men även om alla ansåg att Saul hade all rätt i världen att göra sig av med sina motståndare, valde Saul en annan väg. Nådens väg.

Även om någon kanske tror att hämnden är ljuv, visar det sig att hämnd är den sämsta vägen att lösa oenighet. Hämnd leder till mer hämnd och våldet eskaleras.

Vi kanske inte frestas att döda människor som gör oss illa på olika sätt, men vi kan ha lätt att tänka att vi gärna ger igen. Vi tror att vi ska må bättre om vi bara får "ge tillbaka".

Men Saul visar en mer storslagen väg: Nåd, förlåtelse och försoning. I Romarbrevet kan vi läsa:
"Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:20-21)

Wednesday

Förvandlade människor - 1 Sam 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" HERRENS Ande skall komma över dig, och du skall profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa"  (1 Sam 10:6 FB)

Samuel smorde Saul till konung (vers 1) och profeterade att Saul skull bli förvandlad då Herrens Ande skulle komma över honom (vers 6). Då Saul lämnade Samuel förvandlade Gud Sauls hjärta (vers 9).

Det är så Gud arbetar. Gud förvandlar världen genom förvandlade människor. Så gjorde Han i det Gamla Testamentet med Saul och på samma sätt förvandlade Gud världshistorien då den Helige Ande föll på en grupp troende på Pingstdagen och förvandlade dem från skräckslagna människor till brinnande vittnen för Jesus (Apg 2:2-4).

Gud vill förvandla världen idag. Han vill göra det genom människor som låter sig förvandlas (Rom 12:2). Förvandlade människor renade i Jesu blod och uppfyllda med den Helige Andes eld. "Blod och eld"-människor. Vill du vara med?

Tuesday

En gudsman - 1 Sam 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, i den här staden finns en gudsman. Han är högt ansedd och allt han säger, det sker. Låt oss nu gå dit. Kanske han kan säga oss vilken väg vi skall ta." (1 Sam 9:6 FB)

Saul var ute och letade efter sin fars bortsprungna åsninnor (vers 3). De letade i flera dagar och misslyckades att hitta åsninnorna. Saul var villrådig och beredd att ge upp (vers 5) då tjänaren berättade att det fanns en gudsman i staden (vers 6).

Vad menas med en gudsman? Förmodligen tänkte de sig att en gudsman var en man som vigt sitt liv till att tjäna Gud. En man som levde så nära Gud att han kunde höra Gud tala till honom.

Idag finns det många människor som är villrådiga och nära att ge upp. Saul kunde gå till en gudsman. Vart kan dagens villrådiga människor vända sig? Var finns idag gudsmän och gudskvinnor som kan förmedla ord av vägledning och hopp som leder till nytt liv?

Gud kallar även idag människor att bli gudsmän och gudskvinnor. Människor som lever nära Herren. Människor som har överlåtit sina liv att tjäna Herren fullt ut.

Den här tiden behöver gudsmän och gudskvinnor. Gud kallar dig att bli en.

Monday

Vi vill vara som alla andra - 1 Sam 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Också vi vill bli som alla andra folk" (1 Sam 8:20 FB)

Guds folk kan aldrig bli som alla andra folk. Guds folk är helgade åt Gud. Gud kallar sitt folk att inte anpassa sig efter denna världen utan att leva i förnyelse och att lära känna Guds tankar.

Men Israels folk såg sig omkring. De såg att alla andra folk hade något som de inte hade. De ville bli lika alla andra. Två gånger i kapitlet uttrycks önskan att bli som alla andra (vers 5 och 20).

Guds folk har en kallelse att demonstrera något annat än alla andra människor. Guds folk är kallade att demonstrera en gudsnärvaro i denna världen som väcker en törst och en längtan att lära känna Gud.

Om Guds folk lyckas i sin strävan att bli lika alla andra förlorar de sitt gudomliga uppdrag.

Saturday

Antingen - eller (1 Sam 7)

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Samuel sade till alla israeliterna: "Om ni av hela ert hjärta vill vända om till HERREN, så skaffa bort ifrån er de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till HERREN och tjäna endast honom, så skall han rädda er från filisteernas hand."  (1 Sam 7:3 FB)

"Hela Israels hus suckade efter Herren", står det i vers 2. Men det verkar som om det var halvhjärtat. De tillbad fortfarande Herren, men de tillbad också andra gudar. Deras tro och liv hade färgats av det som gällde i deras omvärld.

Nu var det dags att bestämma sig. Ska de tjäna Gud måste det vara helhjärtat. Det gick inte att blanda in element från andra religioner och tankesystem. Folket måste bestämma sig. Välsignelsen kommer bara då vi vänder om till Herren av hela vårt hjärta.

Samma sak gäller idag. Kyrkan måste bestämma sig. Det går inte att bland ihop kristendomen med alla möjliga andra religioner och tillbedjansformer. Vi suckar ofta till Gud efter väckelse. Men kanske är det vår halvhjärtade överlåtelse som står i vägen för att väckelsen ska bryta fram.

Vem kan bestå inför Herren? - 1 Sam 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud?"  (1 Sam 6:20  FB)

Ofta ser vi i det Gamla Testamentet att Herren reagerar omedelbart då människor går emot hans vilja och vanvördar det som heligt. Så reagerar folket i citatet ovan. Vem kan bestå inför Herren?

I Nya Testamentet ser vi att Gud normalt inte reagerar omedelbart. Han låter det onda existera tillsammans med det goda. Ogräset tillsammans med vetet (Matt 13:24-30). Vid domens dag ska ogräset samlas ihop och brännas.

Istället för att reagera, registreras det vi gör och vid domens dag kommer böcker att öppnas (Upp 20:12). Principen är densamma: "Vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud?" Vi kommer alla att göra räkenskap för alla våra handlingar.

Vi håller alla på att skriva en bok. Nåden gör att saker kan bli strukna ur vår bok tack vare Jesu död på korset, om vi tar emot förlåtelsen och reningen från Jesus (1 Joh 1:9). Men vi kommer alla att stå till svars för våra liv och kanske själva säga: "Vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud".

Thursday

Tecken på gudsnärvaro - 1 Sam 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sänd bort Israels Guds ark, så att den får komma tillbaka till sin plats igen och inte dödar oss och vårt folk"  (1 Sam 5: 11 FB)

Filisteerna hade besegrat Israel. De "tog Guds ark och förde den från Eben-Hazer till Asdod" (vers 1). Men då de tog in Guds ark i sitt tempel föll deras egen avgud till marken och krossades. Vart man än flyttade Guds ark gick det dåligt för folket. Till slut blev de så rädda att ha Guds ark ibland sig att de skickade den tillbaka till Israel (vers 11). Filisteerna ville inte ha det som påminde om Gud ibland dem.

Också i våra dagar kan vi uppleva en trend att "befria" det offentliga rummet från religiösa symboler. Jag läste nyligen om en skola i Italien som under hela sin existens haft ett kors på en av väggarna. Nu restes det krav på att korset skulle tas bort. En flicka i en skola i England blev förbjuden att bära sitt kors om halsen då hon var i skolan. Det kan upplevas som att det finns en tilltagande "beröringsskräck" för det kristna i samhället. I skolavslutningstider blir det numera en häftig debatt om att skolbarnen inte ska behöva fira skolavslutningen i kyrkan som är full av kristna symboler. Barnen kan ju bli påverkade.

Jag bor sedan en tid i ett land som under femtio år var ockuperat av Sovjetunionen. Under sovjettiden var det olagligt att ta in biblar i landet. Jag förundrades många gånger över hur mycket den ateistiska sovjetstaten fruktade för kraften i Guds ord. De gjorde allt som stod i deras makt för att den kristna boken skulle komma i händerna på befolkningen.

Tänk om vi kristna hade lika stark tro på kraften i Guds ord, på kraften i vårt vittnesbörd och kraften av närvaron av symboler som för tankarna till Gud.

Wednesday

Härligheten är borta - 1 Sam 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hon kallade pojken I-Kabod, och därför att Guds ark var tagen och hennes svärfar och man var döda, sade hon: "Härligheten är borta från Israel". Hon sade: "Härligheten är borta från Israel, för Guds ark är bortrövad."  (1 Sam 4:21-22 FB)

Filisteerna besegrade israeliterna (vers 2). Israel hämtade då förbundsarken för att tillförsäkra sig segern i nästa slag (vers 3). De räknade med att förbundsarken skulle garantera dem segern (vers 3). Men så blev det inte. Israelitterna blev slagna och led stora förluster. Då Eli, som varit ledare och domare i fyrtio år i Israel, fick beskedet om förlusten föll han baklänges och bröt nacken (vers 18).

Allt vad man hade satt sin lit till var borta. Människorna som man hade litat på fanns inte mer. Förbundsarken som man satt sin lit till var borta. Det var då man utbrast "Härligheten är borta" (vers 21-22).

Vi sätter gärna vår lit till vissa människor och till våra traditioner och symboler. Ibland kan vi uppleva att allt som var viktigt för oss i vårt kristna liv tas ifrån oss. Människor vi litat på. Yttre former och traditioner. Ibland måste till och med Herren ta bort dessa saker för oss, så att vi ska sätta vår lit till Honom och inte till något annat.

Tuesday

"Tala Herre" - 1 Sam 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då kom HERREN och ställde sig där och ropade som förut: "Samuel! Samuel!" Samuel svarade: "Tala, din tjänare hör." (1 Sam 3:10 FB)

Tre gånger ropade Herren på Samuel. De två första gångerna förstod inte Samuel att det var Herren som ropade, för "Herrens ord var sällsynt på den tiden" (vers 1).

Hur är det i mitt liv? Hör jag Herren tala då jag läser Bibeln? Hör jag Herren tala genom de omständigheter jag möter? Hör jag Herren tala i det jag ser? Hör jag Herren tala genom andra människor? Eller talar Herren för "döva" öron?

Den tredje gången Herren ropade, svarade Samuel: "Tala, Herre, din tjänare hör". Då började Samuel ta emot Guds tilltal.

- Då du öppnar din Bibel, be "Tala, Herre, din tjänare hör".
- Då du ska ha din bönestund tillsammans med Herren, be "Tala, Herre, din tjänare hör". Det är viktigt att du berättar om dina behov för Gud, men bön är också att lyssna till vad Herren talar.
- Då du går ut för att möta en ny dag, be "Tala, Herre, din tjänare hör"

Monday

Glöm inte bort att tacka - 1 Sam 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hanna bad och sade:"Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN, mitt horn är upphöjt genom HERREN.
Min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig i din frälsning. Ingen är helig som HERREN, ty ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud.
"  (1 Sam 2:1-2 FB)

Hannahs liv var förmörkat. I sitt mörker bad hon till Gud. Gud hörde hennes bön och förvandlade hela situationen. Då Hannas ser tillbaka på vad som hänt, brister hon ut i lovsång och tacksägelse.

Ofta glömmer vi bort att se oss tillbaka och tacka Gud för hur han hjälpt oss genom livet på olika vägar. Det finns kraft och frigörelse i att se bort ifrån det vardagliga, lyfta blicken, och tacka Gud för vem han är och vad han gör.

Lovsången och tacksägelsen är inte bara välbehaglig inför Gud. Den gör också något med oss själva. Pröva, så får du se!

Sunday

Bön i förtvivlan - 1 Sam 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt"  (1 Sam 1:10 FB)

Hannah var förtvivlad. Hon var barnlös och blev hånad för att hon var ofruktsam (vers 6). Längtan efter en son förmörkade hela hennes liv. Hannah grät och slutade äta (vers 7).

I Templet utgjuter Hannah sitt hjärta till Gud under häftig gråt (vers 10). Hon lovar också att om hon får en son kommer hon att ge honom tillbaka till tjänst åt Herren (vers 11).

Även om ingenting yttre förändrades under bönen, förändrades Hannahs hjärta och tankar. Hon slutade sörja och började äta igen (vers 18).

Det första resultatet av bönen var att Hannahs hjärta förändrades. Filipperbrevet säger att vi inte ska bekymra oss utan tala om alla våra önskningar för genom åkallan och bön. Löftet är då inte att vi ska få alla våra önskningar uppfyllda, men att det ska ske något i vårt inre: "Då skall Guds frid som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus" (Fil 4:6-4).

Hannahs hjärta förändrades och dessutom fick hon sin son som hon gav namnet Samuel (vers 20).

Predikaren

Minikommentarer till den dagliga bibelläsningen från Predikaren

Sänd ditt bröd över vattnet - Pred 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka"  (Pred 11:1 FB)

Att dela med sig och ge bort av det man har kan kanske ge intrycket att vi får mindre kvar själva. Men i själva verket är det tvärtom.

Då vi betalar vårt tionde, då vi ger pengar till människor i nöd, då vi ger till missionen, säger bibelordet att det kommer att komma tillbaka med tiden.

Då en kår ger ifrån sig ungdomar till officersskolan kommer det att löna sig för kåren. Vi har en kår i Lettland som de senaste åren sänt åtta soldater till att bli officerare. Just nu ser det ut som det är färre ungdomar på kåren, men "med tiden får du det tillbaka" (vers 1).

I Guds rike gäller en annorlunda lag. Ju mer du ger av dig själv, din tid och dina resurser, ju rikare blir du.

Slutsatsen - Pred 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont." (Pred 12:13-14)

Predikarens budskap från det första kapitlet och genom hela boken är att livet är meningslöst, fåfängligt och jagande efter vin. I de sista verserna finner vi nyckeln till bokens budskap: Livet är meningslöst - om inte Gud fanns - men han finns!

Ditt liv är inte bara en meningslös parentes i världshistorien. Det finns en mening. Gud har tänkt något speciellt med ditt liv. En gång ska du stå till svars för hur du har levt ditt liv. Du har fått ett pund att förvalta. Ditt liv är inte meningslöst. Förvalta ditt pund väl - det är slutsatsen.