Nyhetsflödet

Thursday

Avund - 1 Sam 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David lyckades väl i allt han gjorde och HERREN var med honom. När Saul såg att han lyckades så väl blev han rädd för honom. Men hela Israel och Juda älskade David, eftersom han var deras ledare och anförare."  (1 Sam 18:14-16 FB)

David var framgångsrik i det han gjorde. Då de kom hem från slaget mot filisteerna möttes de av folkets jubel med pukor och trianglar: "Kvinnorna sjöng och dansade och sade: ´Saul har slagit sina tusen, David sina tiotusen´." (vers 7)

Kung Saul tålde inte att folket uppskattade Davids framgång. Det gick så långt så att Saul försökte döda honom (vers 11), trots att David var kungens viktigaste krigare.

Också vi kan bli avundsjuka då Guds verk har mer framgång genom andra än genom oss. Då Saul såg Davids framgång och att Gud var med honom (vers 12), gladde han sig inte åt framgången utan fylldes av avund.

Precis motsatt var det med Jonatan, Sauls son. Trots att Jonatan hade mest att förlora på Davids framgång, Jonatan var ju den naturliga arvtagaren till kungamakten, välsignade Jonatan Davids framgång.

Låt oss vara som Jonatan. Låt oss välsigna Guds verk, även om Gud väljer att använda andra redskap än oss själva.

No comments:

Post a Comment