Nyhetsflödet

Wednesday

Härligheten är borta - 1 Sam 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hon kallade pojken I-Kabod, och därför att Guds ark var tagen och hennes svärfar och man var döda, sade hon: "Härligheten är borta från Israel". Hon sade: "Härligheten är borta från Israel, för Guds ark är bortrövad."  (1 Sam 4:21-22 FB)

Filisteerna besegrade israeliterna (vers 2). Israel hämtade då förbundsarken för att tillförsäkra sig segern i nästa slag (vers 3). De räknade med att förbundsarken skulle garantera dem segern (vers 3). Men så blev det inte. Israelitterna blev slagna och led stora förluster. Då Eli, som varit ledare och domare i fyrtio år i Israel, fick beskedet om förlusten föll han baklänges och bröt nacken (vers 18).

Allt vad man hade satt sin lit till var borta. Människorna som man hade litat på fanns inte mer. Förbundsarken som man satt sin lit till var borta. Det var då man utbrast "Härligheten är borta" (vers 21-22).

Vi sätter gärna vår lit till vissa människor och till våra traditioner och symboler. Ibland kan vi uppleva att allt som var viktigt för oss i vårt kristna liv tas ifrån oss. Människor vi litat på. Yttre former och traditioner. Ibland måste till och med Herren ta bort dessa saker för oss, så att vi ska sätta vår lit till Honom och inte till något annat.

No comments:

Post a Comment