Nyhetsflödet

Friday

En närvaro av den Helige Ande - 1 Sam 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sände Saul dit några män för att hämta David. Men när männen fick se skaran av profeter som profeterade och fick se Samuel stå där som deras anförare, kom Guds Ande över dem så att också de profeterade."  (1 Sam 19:20 FB)

Saul ville döda David och han sände män för att hämta David. Men då männen kom fram och fick se Samuel tillsammans med en skara av profeter, var närvaron av Guds Ande så stark att de också blev fyllda av den Helige Ande och började profetera.

Då Saul sedan sände andra män för att hämta Saul kom Guds Ande även över dem. Samma sak hände med den tredje gruppen Saul sände (vers 21). Till slut reser Saul själv dit (vers 22-23) och Guds Ande kom också över honom.

Gudsnärvaron var så stark då Samuel och profeterna prisade Herren att det var omöjligt att komma nära dem utan att bli påverkad av den Helige Ande.

Genom historien hör vi talas om liknande händelser då gudsmän och gudskvinnor för med sig en gudsnärvaro så stark att omgivningen påverkas utan att ord uttalas.

Bön: Jag vill leva så nära Jesus att närvaron av den Helige Ande manifesteras i mötet med andra människor.

No comments:

Post a Comment