Nyhetsflödet

Tuesday

Vad finns i ditt hjärta? - 1 Sam 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men HERREN sade till Samuel: "Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat."  (1 Sam 16:7 FB)

Saul hade förbrukat sina möjligheter att fortsätta vara kung över Israel. Gud sände då Samuel till Isai för att Samuel skulle kröna en av Isais söner till ny kung. Då Samuel fick se Eliab tänkte han: "Det är säkert HERRENS smorde, som står här inför HERREN." (vers 6)

Men Herren tillrättavisar Samuel och säger att vad det egentligen handlar om är vad som finns i hjärtat och inte hur man ser ut. (vers 7)

Vi har så lätt att bedöma varandra till det yttre. Och vi gör vad vi kan för att framstå så bra som möjligt. Vi vill gärna att andra ska tycka att vi är bättre än vad vi egentligen är.

Men även om vi skulle lyckas framstå på ett fördelaktigt sätt i det yttre och i det vi gör, ser Herren mycket djupare än så. Han ser vad som finns i hjärtat. Han ser våra innersta motiv för våra handlingar.

Det är bättre att vara äkta inombords och bli godkänd av Gud, än att framstå fördelaktigt för att bli applåderad av människor.

No comments:

Post a Comment