Nyhetsflödet

Tuesday

"Tala Herre" - 1 Sam 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då kom HERREN och ställde sig där och ropade som förut: "Samuel! Samuel!" Samuel svarade: "Tala, din tjänare hör." (1 Sam 3:10 FB)

Tre gånger ropade Herren på Samuel. De två första gångerna förstod inte Samuel att det var Herren som ropade, för "Herrens ord var sällsynt på den tiden" (vers 1).

Hur är det i mitt liv? Hör jag Herren tala då jag läser Bibeln? Hör jag Herren tala genom de omständigheter jag möter? Hör jag Herren tala i det jag ser? Hör jag Herren tala genom andra människor? Eller talar Herren för "döva" öron?

Den tredje gången Herren ropade, svarade Samuel: "Tala, Herre, din tjänare hör". Då började Samuel ta emot Guds tilltal.

- Då du öppnar din Bibel, be "Tala, Herre, din tjänare hör".
- Då du ska ha din bönestund tillsammans med Herren, be "Tala, Herre, din tjänare hör". Det är viktigt att du berättar om dina behov för Gud, men bön är också att lyssna till vad Herren talar.
- Då du går ut för att möta en ny dag, be "Tala, Herre, din tjänare hör"

No comments:

Post a Comment