Nyhetsflödet

Thursday

Tecken på gudsnärvaro - 1 Sam 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sänd bort Israels Guds ark, så att den får komma tillbaka till sin plats igen och inte dödar oss och vårt folk"  (1 Sam 5: 11 FB)

Filisteerna hade besegrat Israel. De "tog Guds ark och förde den från Eben-Hazer till Asdod" (vers 1). Men då de tog in Guds ark i sitt tempel föll deras egen avgud till marken och krossades. Vart man än flyttade Guds ark gick det dåligt för folket. Till slut blev de så rädda att ha Guds ark ibland sig att de skickade den tillbaka till Israel (vers 11). Filisteerna ville inte ha det som påminde om Gud ibland dem.

Också i våra dagar kan vi uppleva en trend att "befria" det offentliga rummet från religiösa symboler. Jag läste nyligen om en skola i Italien som under hela sin existens haft ett kors på en av väggarna. Nu restes det krav på att korset skulle tas bort. En flicka i en skola i England blev förbjuden att bära sitt kors om halsen då hon var i skolan. Det kan upplevas som att det finns en tilltagande "beröringsskräck" för det kristna i samhället. I skolavslutningstider blir det numera en häftig debatt om att skolbarnen inte ska behöva fira skolavslutningen i kyrkan som är full av kristna symboler. Barnen kan ju bli påverkade.

Jag bor sedan en tid i ett land som under femtio år var ockuperat av Sovjetunionen. Under sovjettiden var det olagligt att ta in biblar i landet. Jag förundrades många gånger över hur mycket den ateistiska sovjetstaten fruktade för kraften i Guds ord. De gjorde allt som stod i deras makt för att den kristna boken skulle komma i händerna på befolkningen.

Tänk om vi kristna hade lika stark tro på kraften i Guds ord, på kraften i vårt vittnesbörd och kraften av närvaron av symboler som för tankarna till Gud.

No comments:

Post a Comment