Nyhetsflödet

Monday

Glöm inte bort att tacka - 1 Sam 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hanna bad och sade:"Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN, mitt horn är upphöjt genom HERREN.
Min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig i din frälsning. Ingen är helig som HERREN, ty ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud.
"  (1 Sam 2:1-2 FB)

Hannahs liv var förmörkat. I sitt mörker bad hon till Gud. Gud hörde hennes bön och förvandlade hela situationen. Då Hannas ser tillbaka på vad som hänt, brister hon ut i lovsång och tacksägelse.

Ofta glömmer vi bort att se oss tillbaka och tacka Gud för hur han hjälpt oss genom livet på olika vägar. Det finns kraft och frigörelse i att se bort ifrån det vardagliga, lyfta blicken, och tacka Gud för vem han är och vad han gör.

Lovsången och tacksägelsen är inte bara välbehaglig inför Gud. Den gör också något med oss själva. Pröva, så får du se!

No comments:

Post a Comment