Nyhetsflödet

Saturday

Antingen - eller (1 Sam 7)

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Samuel sade till alla israeliterna: "Om ni av hela ert hjärta vill vända om till HERREN, så skaffa bort ifrån er de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till HERREN och tjäna endast honom, så skall han rädda er från filisteernas hand."  (1 Sam 7:3 FB)

"Hela Israels hus suckade efter Herren", står det i vers 2. Men det verkar som om det var halvhjärtat. De tillbad fortfarande Herren, men de tillbad också andra gudar. Deras tro och liv hade färgats av det som gällde i deras omvärld.

Nu var det dags att bestämma sig. Ska de tjäna Gud måste det vara helhjärtat. Det gick inte att blanda in element från andra religioner och tankesystem. Folket måste bestämma sig. Välsignelsen kommer bara då vi vänder om till Herren av hela vårt hjärta.

Samma sak gäller idag. Kyrkan måste bestämma sig. Det går inte att bland ihop kristendomen med alla möjliga andra religioner och tillbedjansformer. Vi suckar ofta till Gud efter väckelse. Men kanske är det vår halvhjärtade överlåtelse som står i vägen för att väckelsen ska bryta fram.

No comments:

Post a Comment