Nyhetsflödet

Sunday

Slutsatsen - Pred 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont." (Pred 12:13-14)

Predikarens budskap från det första kapitlet och genom hela boken är att livet är meningslöst, fåfängligt och jagande efter vin. I de sista verserna finner vi nyckeln till bokens budskap: Livet är meningslöst - om inte Gud fanns - men han finns!

Ditt liv är inte bara en meningslös parentes i världshistorien. Det finns en mening. Gud har tänkt något speciellt med ditt liv. En gång ska du stå till svars för hur du har levt ditt liv. Du har fått ett pund att förvalta. Ditt liv är inte meningslöst. Förvalta ditt pund väl - det är slutsatsen.

No comments:

Post a Comment