Nyhetsflödet

Wednesday

David och Goliat - 1 Sam 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" David svarade filisteen: "Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat."  (1 Sam 17:45 FB)

Goljat stod varje dag och hånade och utmanade någon från Israels här att slåss mot honom, men ingen vågade. Då kom David för att lämna lite livsmedel till sina bröder. David antog genast utmaningen (vers 32). Först satte man på honom Sauls rustning, men den var för tung och obekväm. David gick mot jätten Goljat utan något skydd, endast med sin slunga och några stenar.

David satte inte sin tillit till mänskliga resurser, utan litade på att Gud skulle rädda honom som så många gånger förr (vers37).

Hur är det med oss? Litar vi så mycket på våra mänskliga resurser så att Gud inte kan ge oss seger i den andliga kampen? Eller står vår enda tillit till Gud och hans övernaturliga hjälp? Guds vapenrustning består inte av mänskliga vapen: "Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt"  (Ef 6:13)

"De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader" (2 Kor 10:4)

No comments:

Post a Comment