Nyhetsflödet

Thursday

Besegra det onda med det goda - 1 Sam 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade folket till Samuel: "Vilka var de som sade: Skulle Saul bli kung över oss! Tag hit dessa män, så att vi får döda dem." Men Saul sade: "Denna dag skall ingen dödas, för i dag har HERREN gett seger åt Israel."  ( 1 Sam 11:12-12 FB)

Då Saul blivit krönt till Gud var det många som var glada. Men det fanns en grupp som öppet föraktade honom och demonstrerade sitt förakt genom att inte bära fram gåvor till Saul (1 Sam 10:27).

Då Saul nu hade lett sitt folk till en stor seger var det många som tyckte att man skulle döda de oppositionella. Och det hade kanske varit det naturliga i den kulturen att man gjorde på det sättet. Men även om alla ansåg att Saul hade all rätt i världen att göra sig av med sina motståndare, valde Saul en annan väg. Nådens väg.

Även om någon kanske tror att hämnden är ljuv, visar det sig att hämnd är den sämsta vägen att lösa oenighet. Hämnd leder till mer hämnd och våldet eskaleras.

Vi kanske inte frestas att döda människor som gör oss illa på olika sätt, men vi kan ha lätt att tänka att vi gärna ger igen. Vi tror att vi ska må bättre om vi bara får "ge tillbaka".

Men Saul visar en mer storslagen väg: Nåd, förlåtelse och försoning. I Romarbrevet kan vi läsa:
"Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:20-21)

No comments:

Post a Comment