Nyhetsflödet

Sunday

Bön i förtvivlan - 1 Sam 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt"  (1 Sam 1:10 FB)

Hannah var förtvivlad. Hon var barnlös och blev hånad för att hon var ofruktsam (vers 6). Längtan efter en son förmörkade hela hennes liv. Hannah grät och slutade äta (vers 7).

I Templet utgjuter Hannah sitt hjärta till Gud under häftig gråt (vers 10). Hon lovar också att om hon får en son kommer hon att ge honom tillbaka till tjänst åt Herren (vers 11).

Även om ingenting yttre förändrades under bönen, förändrades Hannahs hjärta och tankar. Hon slutade sörja och började äta igen (vers 18).

Det första resultatet av bönen var att Hannahs hjärta förändrades. Filipperbrevet säger att vi inte ska bekymra oss utan tala om alla våra önskningar för genom åkallan och bön. Löftet är då inte att vi ska få alla våra önskningar uppfyllda, men att det ska ske något i vårt inre: "Då skall Guds frid som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus" (Fil 4:6-4).

Hannahs hjärta förändrades och dessutom fick hon sin son som hon gav namnet Samuel (vers 20).

No comments:

Post a Comment