Nyhetsflödet

Monday

Förföljd - 1 Sam 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David bröt upp och flydde den dagen för Saul och kom till Akish, kungen i Gat"  (1 Sam 21:10 FB)

Här möter vi en flyende David. Han flyr för sitt liv. Han försöker skaffa sig mat att äta (vers 3), han låtsas vara galen (vers 13). Ständigt på flykt, fruktande för sitt liv.

Då jag skriver detta bor jag i en före detta Sovjetrepublik. Då kommunisterna invaderade landet fick frälsningssoldaterna gräva ned uniformer och flaggor i sina trädgårdar. De fick inte mötas till gudstjänst. De kunde bara mötas under förespegling att någon i gruppen hade födelsedag eller namnsdag. Alltid oroliga att KGB plötsligt skulle komma anhålla dem.

Också idag är kristna den mest förföljda gruppen i världen. Den som lever i Kristi efterföljd kan också i framtiden riskera att få lida för sin tro. Då Jesus talar om den sista tiden säger han: "Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra." (Matt 24:9-10).

Är jag beredd att utså förföljelse för min tro?

No comments:

Post a Comment