Nyhetsflödet

Tuesday

Uppe på berget - 2 Mos 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Israel slog läger där mitt emot berget, och Moses steg  upp till Gud." (2 Mos 19:2-3 FB)

Mose gick upp på berget för att vara i avskildhet inför Herren. Där talade han med Gud, men framför kunde Mose lyssna till Herren.

Gud talade om för Mose villkoren för att kunna leva ett liv i Guds välsignelse. "Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund" (vers 5)

Visst kan vi höra Herren tala till oss mitt i vardagsbruset. Men även vi behöver dagligen gå in i avskildhet och bli stilla inför Herren och låta Honom tala in i våra liv. Det är viktigt att vi finner tid och plats för vår stund tillsamman med Herren. Vi kanske kan finna avskildhet i ett speciellt rum. Eller för någon kan kanske en promenad tillsamman med Herren vara det bästa sättet att lyssna.

Men det är viktigt att vi försöker bli stilla i vårt inre och lyssna. Herren har något att säga oss, och om vi hör hans röst...

Monday

Förtroendeuppdrag - 2 Mos 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men välj ut åt dig dugliga män från allt folket, män som fruktar Gud, är pålitliga och hatar orätt vinning, och sätt dem till föreståndare för folket, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio." (2 Mos 18:21 FB)

Mose svärfar talar om för Mose att han inte gör rätt (vers 21). Det är inte rätt att en gör allt och de andra gör ingenting. Gud vill att församlingen, Kristi kropp, ska ha alla delar i funktion.

Om inte ledaren delegerar, ger förtroendeuppdrag, skapar det alltid problem.

Ledaren kanske inte frågar någon om hjälp därför att ledaren är rädd att få nej. Eller ledaren tycker kanske att det är lättare och går fortare att göra det själv. Problemet som uppstår då är att medlemmarna inte får utveckla de tjänstegåvor som Gud har utrustat dem med. Obrukade gåvor skadar både den som vill vara till tjänst och resten av kroppen.

Det kan också vara så att medlemmarna inte vill ta på sig något ansvar. Man vill vara med, men man vill inte ta ansvar. Problemet då blir att medlemmarna missar glädjen av att vara lydiga Gud och komma i funktion och församlingen lider av att inte ha medlemmarna i funktion.

Thursday

Med lyfta händer - 2 Mos 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget." (2 Mos 17:11 FB)

Fiender hade angripit israeliterna. Josua fick leda den israelitiska hären, medan Mose, Aron och Hur steg upp på höjden. Mose höll upp sina händer och så länge han gjorde det gick det bra för israeliterna, men så fort händerna sjönk ned fick fienden övertaget. Resultatet nere på stridsfältet avgjordes egentligen upp på berget.

Våra liv utkämpas också på två olika "slagfält". Dels ute i livet i det synliga, dels i bön inför Herren. Mitt liv inför Herren med "lyfta händer" påverkar mitt liv ute i det synliga. Om det inte går så bra därute i det synliga, finns det orsak att dra sig tillbaka upp "på berget" inför Herren för att situationen i det synliga ska förbättras.

Vi behöver säkert också, som Moses,  bönestöd av våra närmaste. Då Moses blev trött fick hans vänner stödja upp hans armar.

Wednesday

Bröd från himlen - 2 Mos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade HERREN till Mose: "Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag". (2 Mos 16:4 FB)

Under ökenvandringen sände Gud bröd från himlen, manna, för att folket skulle kunna äta. Det fanns tillräckligt för varje dag, men ingenting kunde sparas. Varje dag fanns det datumstämplat bröd för just den dagen. Detta hände under fyrtio år (vers 35)

Vi får också dagligen ta till oss till oss "bröd från himlen" i Guds ord. Gud vill ge oss bröd att leva av för varje dag. Men vi får själva gå ut och plocka det. Läs ett kapitel varje dag och fråga Gud vad som är ditt manna för den dagen. Det får du leva av den dagen. Det är det som sker i den kommentarserien. Jag delar mitt dagliga manna med dig.


"Ge oss idag vårt dagliga bröd"

Tuesday

Lovsång i öknen - 2 Mos 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom." (2 Mos 15:2 FB)

Herren hade räddat folket från ett liv i slaveri i Egypten. De stod på stranden och såg tillbaka över vattnet på det land som Herren befriat dem från. "Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till HERREN: "Jag vill lovsjunga HERREN, ty högt är han upphöjd". (vers 1)

Det var förmodligen inte en halvhjärtad slentrianmässig lovsång. Det var en lovsång då man bara såg upp till Herren och tackade Honom för Hans frälsning.

Vi får också ställa oss på utsiktsplatsen och se tillbaka på vad Herren gjort för oss. Vi får lyfta våra hjärtan och betrakta Guds storhet och tacka Honom för Hans frälsning.

Monday

Lyft din stav - 2 Mos 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla. Sedan sade HERREN till Mose: "Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de skall dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark." (2 Mos 14:14-16 FB)

Israels barn verkade ha undkommit Farao. Men såsåg de Egyptens här komma emot dem. Rakt framför dem låg ett hav. De såg ut att vara instängda. Folket började klaga på Mose (vers 11-12). Och Mose ropade på Herren (vers 15).

Gud hade lovat ta hand om folket, men Han väntade på att Mose skulle agera innan Han skulle förlösa sin kraft och dela havet. Det var först då Moses vågade handla som om Guds löfte var sant och lyfta sin stav, som Gud delade havet.

Så kan det vara också för oss. Gud har sagt något till oss och vi väntar att det ska hända. Men Herren kanske väntar tills vi agerar och går ut i tro för att Guds under ska utlösas. GUDS KRAFT FÖRLÖSES DÅ VI HANDLAR SOM OM GUDS ORD VAR SANT.

Det finns många oförlösta under bland oss. Gå ut i tro och handla på det Gud sagt. "Lyft din stav", och se vad Herren kan göra genom din frimodighet.

Tala Guds ord - 2 Mos 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Det skall för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna, att HERRENS undervisning skall vara i din mun, ty med stark hand har HERREN fört dig ut ur Egypten" (2 Mos 13:9 FB)

Gud hade genom många mirakel räddad sitt folk från Farao. Då håller Gud ett långt förmaningstal till Moses. Det handlar mycket om aldrig glömma vad Herren har gjort. Gång på gång poängterar Herren att de inte får glömma Herrens gärningar. Skriv upp det på handen eller i pannan så att du inte glömmer det. Då ni kommer in i det nya landet måste ni varje år ha en högtid för att komma ihåg vad Herren har gjort.

Det är viktigt att vi också, i tacksamhet, kommer ihåg Herrens gärningar i våra liv. Vi kan göra det genom årets olika högtider, men vi får inte heller glömma bort vad Herren gjort personligen i vårt liv. Vi har så lätt att glömma bort vad Herren har gjort och vem han är.

Herren säger också till Moses att alltid ha Herrens undervisning i munnen. Det kommer ut många ord ur vår mun. Ord som sårar. Ord som nedvärderar. Ord som fördömer. Ord som inte är sanna. Vad är det vi har i munnen? Guds uppmaning är att alltid ha Guds undervining i munnen. Att tala Guds ord. Tala ord som helar. Ord som uppbygger. Ord som uppmuntrar. Ord om Jesus.

Saturday

Blodets kraft - 2 Mos 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...när jag ser blodet skall jag gå förbi..." (2 Mos 12:13 FB)

Det fanns en dödsdom över allt förstfött i Egypten. Det fanns bara ett sätt att bli räddad. Ett lamm måste slaktas. Blodet skulle hällas upp i en skål. En knippe isop skulle doppas i skålen och användas som pensel för att måla blodet på dörrträet runt dörren till huset.

Alla hus som hade blodets tecken på sin dörr skulle bli frälsta från döden. Döden skulle gå förbi (det hebreiska ordet "påsk" betyder "gå förbi").

Som så mycket annat i det Gamla Testamentet är detta en förebild på det som skulle ske i det Nya Testamentet. Det finns en dödsdom över mänskligheten. Syndens lön är döden. Men det finns ett sätt att bli räddad. Jesus, offerlammet, har blivit slaktat. Var och en som, bildligt talat, bestryker sitt liv med Jesu blod, blir frälst. Blodet är utgivet för alla men blir bara verksamt för dem som personligen tillgodogör sig blodets kraft.

Kristi blod är garantin för vår frälsning och förlåtelse.

"Tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna." (vers 22)

"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:7-9 FB)

Be för dina ledare - 2 Mos 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då skall allt förstfött i Egyptens land dö, från den förstfödde hos farao som sitter på tronen ända till den förstfödde hos slavinnan som arbetar vid handkvarnen och även allt förstfött bland boskapen." (2 Mos 11:5 FB)

Det börjar dra ihop sig för den sista plågan. Allt förstfött i Egypten skulle dö. Allt detta lidande för folket orsakades av att en enda man, Farao, vägrade att underordna sig Gud.

Många gånger i historien har detta upprepats. Ett helt folk har gått gå igenom oerhörda lidanden på grund av ledarens ondska. Hitler och Stalin är bara två exempel på de många ledare som orsakat död och lidande för en hel befolkning.

Det är viktigt vem vi har som ledare. Både över landet och ledare i mindre skala. Bibeln uppmanar oss att be för alla våra ledare på olika nivåer. Vår förbön för regeringen och Riksdag, politerker och andliga ledare kan bidra till att Guds välsignelse får bryta igenom i landet, staden och församlingen.

Be för dina ledare!

Wednesday

Berätta om Herren - 2 Mos 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...berätta för dina barn och barnbarn vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna och vilka tecken jag har gjort bland dem. Och ni skall inse att jag är HERREN"  (2 Mos 10:2 FB)

Genom Moses utförde Herren det ena undret efter det andra, men Farao gav inte med sig. Hans hjärta var fortfarande hårt.

Mitt under processen med alla plågor som kom över Egypten och alla under som Herren lät utföra, säger Herren till Moses. Berätta för dina barn och barnbarn om Herrens gärningar.

Berättelsen, vittnesbördet, om vad Herren gjort i våra liv kan många gånger vara det enda sättet att tala om Herren som kan bli mottaget av människor som inte tror. Bibelord och våra teologiska argument kan människor argumentera emot.

Men vem kan säga emot mig då jag berättar om vad Herren gjort för mig? Men kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?

Låt Gud förvandla ditt liv. Och då han gör det, fortsätt att berätta om det för barn, barnbarn och alla andra som vill lyssna på ditt vittnesbörd.

Tuesday

Ett hårt hjärta - 2 Mos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte Israels barn, alldeles som Herren hade sagt genom Moses" (2 Mos 9: 35 FB)

Gång på gång drabbas Egypten av olika slags plågor. Boskapspest, bölder och hagel. Faraos hjärta mjuknar någon gång och han ångrar sig. Men så fort plågan har upphört fortsätter hans hjärta att vara hårt.

Ett hårt hjärta är ett hjärta som inte kan känna medkänsla, ett hjärta som inte vill läta sig beröras, ett hjärta som har stelnat i en form, ett hjärta som inte vill böja sig för Gud.

Det är lätt att fördöma Faraos hårda hjärta, men också våra hjärtan kan bli hårda av olika anledningar. Vi kan själva ha blivit känslomässigt skadade så att vi inte längre vill ha ett förstående, medkännande hjärta. Vårt hjärta kan ha stelnat, så vår kristendom mer är ett hårt skal än ett liv. Vårt hjärta kan ha stelnat så vi inte längre är villiga att höra och lyda Herrens röst.

Men Herren har en lösning. Då vi låter oss beröras av den Helige Ande smälter det hårda hjärtat och blir levande igen:  "Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött"  (Hes 11:19)

Monday

Kampen mellan det goda och det onda - 2 Mos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Mose gick ut från farao och bad till HERREN, och HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Han tog bort flugsvärmarna från farao, från hans tjänare och hans folk, så att inte en enda fluga fanns kvar. Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket." (2 Mos 8:30-32 FB)

Kampen böljar fram och tillbaka mellan det goda och det onda. Farao vägrar att släppa Guds folk ända tills han är besegrad. Då ber Mose om lindring för Egypten och då lindringen kommer ändrar Farao sig ändrar Farao och håller inte sitt löfte. "Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket" (vers 32).

Så kan kampen mellan det goda och det onda vaja fram och tillbaka även i våra dagar. Inte minst inne i oss. Paulus beskriver kampen som rasar i honom med orden: "Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag." (Rom 7:13).

I nödens stund är det lätt att ge löften till Gud. Men då Herren har hjälpt oss och nöden inte längre är där är det lätt att glömma vad vi lovade Gud.

Sunday

Du skall tala allt jag befaller dig - 2 Mos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall tala allt jag befaller dig. Sedan skall din bror Aron tala med farao om att han måste släppa Israels barn ut ur sitt land." (2 Mos 7:2 FB)

Moses hade fått uppdraget att föra Israels folk ut ur slaveriet. Men det kunde han inte göra själv. Han måste ständigt vara beroende av Gud. Och han kunde bara tala det Gud sa till honom att tala.

Vårt uppdrag som kristna idag är fortfarande detsamma. Att föra ut människor ur sitt slaveri och föra dem fram fram till frälsning. Vi måste också vara fullständigt beroende av Gud. Vi kan inte klara det på egen hand.

Vi måste höra vad Heren säger till oss. Ibland kasnke han säger till oss att vara tysta. Då är det viktigt att vi inte talar. Ibland talar han om för oss vad vi ska säga. Då är det viktigt att vi säger det. "Du ska tala allt jag befaller dig."

Friday

Nu ska du få se - 2 Mos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men HERREN sade till Mose: "Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land." (2 Mos 6:1 FB)

Mose hade mycket att kämpa mot. Israels folk vill inte lyssna på Moses (vers 9) och Farao vill inte lyssna på Moses (vers 12). Han hade mycket väl kunnat ge upp. Men Gud sa: "Nu skall du få se...", och Moses trodde på Herren.

Hur många gånger kan jag ha missat att få se de under Herren ville visat mig, genom att jag inte vågat gå, eller genom att jag inte hört vad Herren sagt?

Herren vill kalla ut oss på vägar där vi inte gått förut. Vi kan tycka att vi inte har kapacitet att göra Herrens verk. Men jag tror att han vill säga till oss också idag: "Nu skall du få se.." Vågar vi gå?

Thursday

"Släpp mitt folk!" - 2 Mos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därefter gick Mose och Aron till farao och sade: "Så säger HERREN, Israels Gud: Släpp mitt folk, så att de kan hålla högtid åt mig i öknen!" (2 Mos 5:1 FB)

Mose och Aron gick till till Farao och krävde att Farao skulle släppa folket ut ifrån slaveriet.

Idag lever många människor i slaveri för att de inte kunnat förlåta någon, i slaveri under alkohol eller andra droger, i slaveri under hopplöshet eller i slaveri under självupptagenhet.

Gud behöver människor idag, som likt Moses och Aron, vågar gå ut och kräva frihet för dessa människor. Då Mose och Aron vågade gå ut på Guds befallning, åtföljdes deras ord av tecken och under.

Då vi vågar gå ut på Guds befallning kommer Guds kraft att följa vår tjänst.

Många människor lever i slaveri i dag. Någon måste våga kräva: "Släpp mitt folk!"

Wednesday

Undanflykter - 2 Mos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade Mose till HERREN: "Men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga." (2 Mos 4:10 FB)

I 2 Mos 4 finner vi en provkarta på undanflykter för den som inte vill följa Herrens uppmaningar.
-Jag är ingen talare (vers 10)
-Ingen kommer att lyssna till mig ( vers 1)
-Skicka någon annan i stället (vers 13)

Vilka är mina undanflykter, då jag inte vill följa Herrens uppmaningar?

Vi kanske tycker att vi inte har något att komma med. Att vi saknar resurser att utföra Guds verk. Då säger Herren till Moses, och kanske till oss: "Vad är det du har du i handen?" (vers 2). Moses hade bara en enkel stav i handen. Då säger Herren till honom att kasta den på marken, och plötsligt förvandlades staven till en orm (vers 3).

Då vi använder det vi har, det vi har i handen, och lägger det i Guds händer, kan Gud använda det till att göra underverk. Men vi måste våga använda det för att Gud ska kunna använda det till ett underverk.

Tuesday

"Jag har sett ... och hört" 2 Mos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem.."  (2 Mos 3:7-8 FB)

Gud hade sett folkets lidande och Gud hade hört deras rop på hjälp. Därför stiger Gud ned för att rädda dem.

Gud räddar folket genom att kalla en människa att föra folket ut ur slaveriet (vers 10).

Också idag lever många människor fångna i synd. Många människor är fångna i ett meningslöst liv utan att se något hopp eller någon utväg. Också idag ropar dessa människor till Gud om hjälp. Gud ser deras lidande och hör deras böner. Han vill nå fram till dem med sin räddning.

Därför kallar Gud även idag människor att gå till dem och föra dem ut i frihet genom förlåtelsen och frälsningen i Jesus Kristus. Vad kallar Gud mig att göra idag?

Monday

Gud hörde deras klagan - 2 Mos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina." (2 Mos 2:24-25 FB)

Det andra kapitlet i 2 Mos talar om hur Mose föddes och räddades ur Nilen och hur han senare dödade en egyptier som anföll en av Mose landsmän och hur han sedan flydde ut i öknen.

Tiden går och en ny farao kommer till makten. Israeliterna fortsätter atl leva som slavar under svåra förhållanden och de ropade till Gud (vers 23), och Gud hörde deras rop (vers 24) och såg till dem (vers 25).

Gud är en Gud som ser och hör de förtvivlade ropen från människor som lider. Även om ingen annan ser eller hör så finns Guds hela uppmärksamhet hos den lidande.

Jag är själv far till tre söner och jag älskar dem alla tre lika mycket. Men om en av dem råkat ut för problem och har det svårt finns hela min uppmärksamhet hos den som lider.

På samma sätt är det med Gud. Han älskar alla människor lika mycket. Men ropet om hjälp tränger igenom direkt till Guds öron.

Sunday

Förföljelser - 2 Mos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände till Josef!" (2 Mos 1:8 FB)

Josef hade varit en högt uppsatt ledare och israeliterna var ett aktat folk i Egypten. Men så kom en ny kung som i stället för att sätta värde på israeliterna, såg dem som ett hot (vers 10). Det ledde till massavrättning av alla nyfödda pojkar (vers 22).

I Lettland kom det en ny regim under andra världskriget. Frälsningsarmén förbjöds och flera officerare fick fly under dramatiska omständigheter.

Många kristna ställdes under de första hundra åren inför valet att avsäga sig tron eller avrättas.Även idag förekommer det systematisk förföljelse av kristna på olika håll i världen.

I förföljelsetider visar det sig hur mycket vår tro är värd. Är vi villiga att lida för vår tro på Jesus? Är vi villiga att fortsätta bekänna Jesusnamnet även om det innebär ett pris att betala?

Mika

Mini-kommentarer till den dagliga bibelläsningen från Mika

En Gud som förlåter - Mika 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse...Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup." (Mika 7:18-19 FB)

I Mikas sista kapitel påtalas igen folkets ogudaktighet. Brist på ärlighet (vers 2). Mutor och orätt vinning florerar (vers 3). Det finns ingen man kan lita på (vers 5).

Men ur denna ogudaktighet reser sig ett folk som frågar efter Herren och sätter sin tillit till Honom (vers 7). Och för dem som vänder om finns det upprättelse och befrielse (vers 7-8).

Då Gud förlåter kastar han våra synder "i havets djup" och därifrån går det inte att ta upp dem igen. Det är som om man råkar radera innehållet på hårddisken på datan. Det har försvunnit och går inte att återskapa. Så är det då Gud förlåter.

Friday

"Hör, hur Herren ropar" - Mika 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hör, hur HERREN ropar till staden! Den som är vis ger akt på ditt namn." (Mika 6:9 FB)

Herren ropar till staden. Han anklagar folket för orättfärdighet (vers 2). Han påminner folket hur han befriade dem från slaveriet (vers 4). Och ändå följer inte folket sin Gud.

Herren begär inte det orimliga av folket: "Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?" (vers 8)

Herren ropar även idag till församlingen. Den som har öron hör vad Anden säger till församlingen. Han kanske påminner oss om att Guds son gav allt för att vi skulle kunna få bli befriade från syndens slaveri och få förlåtelse. Herrens rop innehåller sorg över att det finns så mycket halvhjärtenhet i den kristna församlingen.

Guds rop till församlingen innehåller uppmaningen att vända om till den första kärleken.

Thursday

Han ska vara vår frid - Mika 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar. Och han skall vara vår frid."  (Mika 5:4-5 FB)

Mika profeterar om den kommande Jesus, hundratals år för Jesu födelse.
Jesus kommer att födas i den obetydliga lilla staden Betlehem (vers 2), och hans ursprung är före tidens början i evigheten (vers 2). Han ska vara en herde för människor över hela jorden, "intill jordens ändar" (vers 4).

Mika talade om det som skulle hända. Om att Jesus skulle bli en herde. Att han skulle ge ro. Att han skulle bli vår frid. Vi lever i en tid då detta har uppfyllts. Jesus har kommit. Vi behöver inte längre säga att Jesus ska bli vår frid. Han är vår frid.

Han ger oss inte bara frid. Han ger oss sig själv. Han är vår frid.

Wednesday

Att känna Guds tankar - Mika 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men de känner inte Herrens tankar, de förstår inte hans rådslut" (Mika 4:12 FB)

I det fjärde kapitlet profeterar Mika om den sista tiden. Han beskriver en polarisering mellan ett folk som inte känner Herrens vägar (vers 12) och ett folk som skall vandra i Guds namn för evigt (vers 5).

Om gudsfolket står det att Herren "skall undervisa oss om sina vägar, så vi kan vandra på hans stigar." (vers 2). Gudsfolket ska leva "utan fruktan, ty så  har Herrens Sebaots mun talat" (vers 4).

Det kommera att vara två folk. Ett folk som inte bryr sig om Herrens tankar och som är på väg mot fördärvet (vers 4). Och ett folk som lever utan fruktan för att de hör Herren tala och som är på väg mot härligheten.

Tuesday

"Allt står väl till" - Mika 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: "Allt står väl till!" (Mika 3:5 FB)

Mika går till rätta med ledarna: hövdingarna, prästerna och profeterna (vers 11). De borde veta vad som är rätt (vers 1).

Anklagelsen mot de ledande är att de avskyr det som rätt och att de gör allt som är rakt krokigt (vers 9).

Även i våra dagar ser vi hur präster och kyrkoledare vänder sig bort från det som är rätt. De förkunnar att allt är väl och förändrar Guds ord så att det som är rakt blir krokigt.

I denna situation står Mika fram och förkunnar, full av styrka:
"Men jag, jag är full av kraft, av HERRENS Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd." (vers 8)

Det är inte populärt att visa på att folket är på fel väg, men vi behöver dessa profetröster även idag.

Monday

"Sluta predika" - Mika 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sluta predika", så predikar de. "Om sådant får man inte predika, skall aldrig smädelserna ta slut!" (Mika 2:6 FB)

Mika uttrycker sin frustration över att folket inte vill ta emot budskapet från Gud. Om någon skulle komma och predika falskt och bara stryka dem medhårs, skulle de välkomna den profeten (vers 11). Men sanningen orkar folket inte höra.

Det kanske inte är så stor skillnad mot situationen i dag. Många säger "sluta predika om synd, det gör bara att människor känner sig illa till mods." Men om vi inte predikar om synd kan vi inte heller predika om förlåtelse. För finns det ingen synd är förlåtelsen meningslös.

Men samtidigt som Mika profeterar om det som är fel, bär han fram ett fantatiskt löfte:
"En som banar väg drar ut framför dem, de bryter sig igenom och tågar fram, genom porten vandrar de ut. Deras kung tågar framför dem, HERREN går i spetsen för dem." (vers 13)