Nyhetsflödet

Tuesday

Lovsång i öknen - 2 Mos 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom." (2 Mos 15:2 FB)

Herren hade räddat folket från ett liv i slaveri i Egypten. De stod på stranden och såg tillbaka över vattnet på det land som Herren befriat dem från. "Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till HERREN: "Jag vill lovsjunga HERREN, ty högt är han upphöjd". (vers 1)

Det var förmodligen inte en halvhjärtad slentrianmässig lovsång. Det var en lovsång då man bara såg upp till Herren och tackade Honom för Hans frälsning.

Vi får också ställa oss på utsiktsplatsen och se tillbaka på vad Herren gjort för oss. Vi får lyfta våra hjärtan och betrakta Guds storhet och tacka Honom för Hans frälsning.

No comments:

Post a Comment