Nyhetsflödet

Tuesday

Ett hårt hjärta - 2 Mos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte Israels barn, alldeles som Herren hade sagt genom Moses" (2 Mos 9: 35 FB)

Gång på gång drabbas Egypten av olika slags plågor. Boskapspest, bölder och hagel. Faraos hjärta mjuknar någon gång och han ångrar sig. Men så fort plågan har upphört fortsätter hans hjärta att vara hårt.

Ett hårt hjärta är ett hjärta som inte kan känna medkänsla, ett hjärta som inte vill läta sig beröras, ett hjärta som har stelnat i en form, ett hjärta som inte vill böja sig för Gud.

Det är lätt att fördöma Faraos hårda hjärta, men också våra hjärtan kan bli hårda av olika anledningar. Vi kan själva ha blivit känslomässigt skadade så att vi inte längre vill ha ett förstående, medkännande hjärta. Vårt hjärta kan ha stelnat, så vår kristendom mer är ett hårt skal än ett liv. Vårt hjärta kan ha stelnat så vi inte längre är villiga att höra och lyda Herrens röst.

Men Herren har en lösning. Då vi låter oss beröras av den Helige Ande smälter det hårda hjärtat och blir levande igen:  "Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött"  (Hes 11:19)

No comments:

Post a Comment