Nyhetsflödet

Friday

"Hör, hur Herren ropar" - Mika 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hör, hur HERREN ropar till staden! Den som är vis ger akt på ditt namn." (Mika 6:9 FB)

Herren ropar till staden. Han anklagar folket för orättfärdighet (vers 2). Han påminner folket hur han befriade dem från slaveriet (vers 4). Och ändå följer inte folket sin Gud.

Herren begär inte det orimliga av folket: "Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?" (vers 8)

Herren ropar även idag till församlingen. Den som har öron hör vad Anden säger till församlingen. Han kanske påminner oss om att Guds son gav allt för att vi skulle kunna få bli befriade från syndens slaveri och få förlåtelse. Herrens rop innehåller sorg över att det finns så mycket halvhjärtenhet i den kristna församlingen.

Guds rop till församlingen innehåller uppmaningen att vända om till den första kärleken.

No comments:

Post a Comment