Nyhetsflödet

Monday

Förtroendeuppdrag - 2 Mos 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men välj ut åt dig dugliga män från allt folket, män som fruktar Gud, är pålitliga och hatar orätt vinning, och sätt dem till föreståndare för folket, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio." (2 Mos 18:21 FB)

Mose svärfar talar om för Mose att han inte gör rätt (vers 21). Det är inte rätt att en gör allt och de andra gör ingenting. Gud vill att församlingen, Kristi kropp, ska ha alla delar i funktion.

Om inte ledaren delegerar, ger förtroendeuppdrag, skapar det alltid problem.

Ledaren kanske inte frågar någon om hjälp därför att ledaren är rädd att få nej. Eller ledaren tycker kanske att det är lättare och går fortare att göra det själv. Problemet som uppstår då är att medlemmarna inte får utveckla de tjänstegåvor som Gud har utrustat dem med. Obrukade gåvor skadar både den som vill vara till tjänst och resten av kroppen.

Det kan också vara så att medlemmarna inte vill ta på sig något ansvar. Man vill vara med, men man vill inte ta ansvar. Problemet då blir att medlemmarna missar glädjen av att vara lydiga Gud och komma i funktion och församlingen lider av att inte ha medlemmarna i funktion.

No comments:

Post a Comment