Nyhetsflödet

Thursday

Med lyfta händer - 2 Mos 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget." (2 Mos 17:11 FB)

Fiender hade angripit israeliterna. Josua fick leda den israelitiska hären, medan Mose, Aron och Hur steg upp på höjden. Mose höll upp sina händer och så länge han gjorde det gick det bra för israeliterna, men så fort händerna sjönk ned fick fienden övertaget. Resultatet nere på stridsfältet avgjordes egentligen upp på berget.

Våra liv utkämpas också på två olika "slagfält". Dels ute i livet i det synliga, dels i bön inför Herren. Mitt liv inför Herren med "lyfta händer" påverkar mitt liv ute i det synliga. Om det inte går så bra därute i det synliga, finns det orsak att dra sig tillbaka upp "på berget" inför Herren för att situationen i det synliga ska förbättras.

Vi behöver säkert också, som Moses,  bönestöd av våra närmaste. Då Moses blev trött fick hans vänner stödja upp hans armar.

No comments:

Post a Comment