Nyhetsflödet

Saturday

Blodets kraft - 2 Mos 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...när jag ser blodet skall jag gå förbi..." (2 Mos 12:13 FB)

Det fanns en dödsdom över allt förstfött i Egypten. Det fanns bara ett sätt att bli räddad. Ett lamm måste slaktas. Blodet skulle hällas upp i en skål. En knippe isop skulle doppas i skålen och användas som pensel för att måla blodet på dörrträet runt dörren till huset.

Alla hus som hade blodets tecken på sin dörr skulle bli frälsta från döden. Döden skulle gå förbi (det hebreiska ordet "påsk" betyder "gå förbi").

Som så mycket annat i det Gamla Testamentet är detta en förebild på det som skulle ske i det Nya Testamentet. Det finns en dödsdom över mänskligheten. Syndens lön är döden. Men det finns ett sätt att bli räddad. Jesus, offerlammet, har blivit slaktat. Var och en som, bildligt talat, bestryker sitt liv med Jesu blod, blir frälst. Blodet är utgivet för alla men blir bara verksamt för dem som personligen tillgodogör sig blodets kraft.

Kristi blod är garantin för vår frälsning och förlåtelse.

"Tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna." (vers 22)

"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:7-9 FB)

No comments:

Post a Comment