Nyhetsflödet

Wednesday

Att känna Guds tankar - Mika 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men de känner inte Herrens tankar, de förstår inte hans rådslut" (Mika 4:12 FB)

I det fjärde kapitlet profeterar Mika om den sista tiden. Han beskriver en polarisering mellan ett folk som inte känner Herrens vägar (vers 12) och ett folk som skall vandra i Guds namn för evigt (vers 5).

Om gudsfolket står det att Herren "skall undervisa oss om sina vägar, så vi kan vandra på hans stigar." (vers 2). Gudsfolket ska leva "utan fruktan, ty så  har Herrens Sebaots mun talat" (vers 4).

Det kommera att vara två folk. Ett folk som inte bryr sig om Herrens tankar och som är på väg mot fördärvet (vers 4). Och ett folk som lever utan fruktan för att de hör Herren tala och som är på väg mot härligheten.

No comments:

Post a Comment