Nyhetsflödet

Sunday

Allt är inte Guds fel - Job 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han utgjuter förakt över furstar och lossar bältet på de starka. Han avslöjar mörkrets djupheter och för dödsskuggan ut i ljuset. Han låter folkslag växa och förgör dem, han utvidgar deras gränser och för dem bort. De ledande på jorden berövar han förståndet,
han låter dem irra i väglösa ödemarker.
" (Job 12:23-25)
Det ser ut som om Job ger Gud skulden för allt ont och gott som sker på jorden. Men allt är inte Guds fel. Nya Testamentet säger att "hela världen är i den ondes våld" (1 Joh 5:19). Mycket av det vi ser hända i världen är absolut inte Guds vilja och absolut inte skapat av Gud.

Tvärtom. Gud ber oss att förändra den världen så att Guds rike kan komma och Gud vilja kan ske, i himmelen så ock på jorden.

Vår uppgift är inte att betrakta det onda utan att aktivt verka för att det goda, Guds vilja, ska ske i världen. Och platsen där vi ska börja detta förändringsarbete är - i vårt eget liv.

Saturday

Övermod - Job 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du säger: ´Min undervisning är ren, och utan fläck är jag inför mina ögon´" (Job 11:4
Den tredje vännen, Sofar, tar till orda för första gången och går tillrätta med Jobs självbild. I sina egna ögon ser Job på sig själv som felfri och fläckfri.

Några människor ser på sig själva som så dåliga och så usla att det inte kan finnas förlåtelse stor nog för att kunna kompensera för deras brister.

Andra människor ser sig själva som så bra och vällyckade att det inte finns behov för någon förlåtelse i deras liv.

Båda har fel. Jag tror att det är viktigt att leva i medvetenhet om sina egna brister, misslyckanden och tillkortakommanden. Vi misslyckas alla: "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss." (1 Joh 1:8)

Kanske är det till och med nyttigt att vi misslyckas då och då, så att det blir tydligt för oss själva att vår rättfärdighet inte bygger på våra egna gärningar utan bygger på Guds nåd. Då vi förstår det gäller löftet: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

Friday

Förtvivlan - Job 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är utled på livet, jag vill släppa loss min klagan, jag talar i min själs bedrövelse." (Job 10:1 FB)
Job är förtvivlad. Han förstår inte varför han måste lida så mycket. Han släpper loss sin klagan.

Det är tillåtet att släppa loss sin klagan och uttrycka sin förtvivlan inför Gud. Han finns där för dig. Du behöver inte försöka "hålla masken" inför Honom som vet allt. Gud vill att du ska komma till Honom med alla dina bekymmer och glädjeämnen. Gud fördömer dig inte för att du är förtvivlad.

Jesus har själv varit där. Han har själv undrat var Gud Fader är mitt i all förtvivlan. Han ropade själv med hög röst: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" (Matt 27:46).

Eftersom Han själv har varit där förstår Han din smärta och orkar att finnas kvar i mörkret med dig.

Thursday

"Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?" - Job 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då tog Job till orda och sade: Jag vet mycket väl att det är så. Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud? Om hon vill gå till rätta med honom, kan hon inte ge svar på en sak bland tusen. Hans hjärta är vist, hans kraft är väldig" (Job 9:1-4 FB)
Job talar om Guds storhet och makt och frågar sig hur någon människa kan stå rättfärdig inför Gud. Gud är så mycket större än människan, "han som gör stora och outgrundliga ting,
under som ingen kan räkna
." (vers 10). Man kan inte gå tillrätta med Gud, det är inte som då två människor går till rätten för att få sin tvist löst (vers 32-33).

Frågan hänger kvar genom århundraden "Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?"

Frågan får sitt svar i Jesus Kristus: "Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om,  en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,  och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna,  under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus." (Rom 3:21-26).

Nya Testamentet svarar på frågan ""Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?" Svaret är "den som tror på Jesus!" Vår rättfärdighet bygger inte på vad vi kan åstadkomma. Den bygger på vad Gud har åstadkommit genom Jesus Kristus. Den bygger på nåd, bara nåd.

Wednesday

Ett bräckligt hopp - Job 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så går det alla som glömmer Gud. Den gudlöses hopp kan inte bestå, ty hans tillförsikt är bräcklig och hans förtröstan som spindelns nät." (Job 8:13-14 FB)

Bildad håller sitt första tal till Job. Bildad talar om dem som glömmer Gud. De sätter sitt hopp till ting som inta kan bestå. De har en bräcklig tillförsikt och deras förtröstan är lika flyktig som spindelnät.

Det finns bara ett enda säkert hopp. Det är att sätta vårt hopp till Gud och vad han har sagt. Gud är den enda som inte förändras. Vad sätter du hopp till?

Bildad talar om dem som förlitar sig på sitt hus (vers 15). Men hus, sparade pengar, arbete, hälsa, egna ambitioner, framgång och mycket mer, kommer att förgå. Allt detta är bara bräckliga grunder för vårt hopp.

Det gäller att ha rätt prioriteter i livet. Jesus säger att vi ska söka Gud först av allt i våra liv. Då kommer allt annat att komma på plats (Matt 6:33)

Tuesday

"När skall natten ta slut?" - Job 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så snart jag lagt mig frågar jag: "När skall jag stiga upp? När skall natten ta slut?" Jag mättas av oro intill morgonen." (Job 7:4 FB)

Job fortsätter med sitt svar till Elifa. Livet är mörkt för Job. Han ser ingen utväg. Han förstår inte varför allt detta drabbar honom. Ångesten förföljer honom på nätterna.

Har du varit där? Har du upplevt något av de känslor som Job upplevde? I en sådan situation kan det vara mycket svårt, ja nästan omöjligt, att ta emot tröstande ord. Men Jesu ord till dig och mig finns där hela tiden "Min frid ger jag er" (Joh 14:27). Så småningom kan du kanske ta till dig orden från Jesus och gradvis låta Hans frid övervinna ångesten.

Kanske kan också du få göra Davids vittnesbörd till ditt eget: "Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig." (Ps 23:4)

Monday

Ord - Job 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hur inträngande är inte uppriktiga ord, men tillrättavisning från er, vad gagnar den?" (Job 6:25 FB)

Våra ord gör saker med oss själva och andra. Job beskriver hur hans lidande har lett fram till att han inte längre kan styra sina egna ord (vers 3).

Jobs tre vänner, som kommit för att trösta Job, uttalar ord som i stället för att trösta, ytterligare trycker ned Job.

Jobs liv ligger fullständigt i ruiner. Han har ingenting kvar. Han kan inte ens styra orden som kommer ut ur hans mun. Elifas råd, som säkert är välmenande, talar om hur Job skulle ha gjort istället (Job 5:8). Job har inte bara misslyckats med hela livet, råden talar dessutom om för honom att han inte ens kan veta vad som är bäst för honom.

Ord som var avsedda att lyfta upp, kan lätt trycka ned. Våra ord skapar alltid något i andra människor. Använd dina ord till att bygga upp inte till att trycka ned.

Sunday

Sök Gud - Job 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men jag skulle söka Gud och inför Gud lägga fram min sak. Han gör stora och outgrundliga ting,
under som inte kan räknas
." (Job 5:8-9 FB)

Elifas fortsätter att ge råd till Job. Elifas talar om hur hans själv skulle ha gjort i en liknande situation. Han skulle söka Gud och lägga fram sin sak för honom. Han skulle påminna sig själv att Gud är mäktig att göra under och att han ständigt gör stora och outgrundliga ting.

Rådet går vidare genom tusentals generationer och idag når rådet dig:
-I tider av motgång, då allt är mörkt, då du upplever att människor vänt sig bort ifrån dig: Sök Gud!

Men rådet gäller också i andra livssituationer:
-Då livet är underbart, då solen skiner och du har medvind: Sök Gud! Glöm inte bort hans storhet och makt.
-I den grå vardagen då livet bara finns där, den ena dagen efter den andra: Sök Gud!

Saturday

"Nu gäller det dig" - Job 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, många har du väglett, och kraftlösa händer har du stärkt. Dina ord har rest upp den som snubblat, och du har gett kraft åt vacklande knän. Men nu gäller det dig, och du blir otålig,
det drabbar dig, och du blir förskräckt.
" (Job 4:3-5 FB)

Den förste av Jobs vänner talar. Vännerna har varit tysta i flera dagar, men nu kan Elifas inte längre tiga (vers 2). Han påminner Job om hans tidigare liv. Job har väglett människor, stärkt kraftlösa, rest upp den som snubblat och gett kraft åt den som vacklar (vers 3-4).

Men då Job kommer i samma situation som dem han tidigare väglett blir han själv otålig och förskräckt (vers 5).

Då vi själva mår bra och livet leker, är det lätt att ge råd till alla andra. Då ser vi hur alla andra borde leva. Då ser vi alla fel som andra gör.

Då olyckan kommer över oss och vi blir försvagade av sjukdom eller annat så kanske inte våra egna ord och råd kan lyfta oss upp. Man kan egentligen inte vägleda någon annan innan man själv har satt sig in i den andres situation.

Då allt blir fel och olyckan drabbar oss finns det egentligen bara en enda som kan förstå oss till hundra procent, därför att han själv varit där, Jesus.

Han vet hur det är då den fysiska smärtan är outhärdlig. Han vet hur det är då alla vänder honom ryggen, till och med dem som som står honom närmast. Han vet hur det är då det känns som att till och med Gud Fader i himmelen vänt honom ryggen.

Då Jesus ser vårt lidande och situation, står han inte vid sidan och ger oss goda råd. Han har själv varit där. Han kanske till och med är den ende som förstår vad vi går igenom. Han finns vid din sida.

Thursday

Vad tänker du om din framtid? - Job 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty det som förskräckte mig drabbar mig, vad jag fasade för kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig." (Job 3:25-26 FB)

Job har drabbats av olyckor oerhört svårt. Genom hela kapitlet förbannar han sin födelsedag. Han önskar att han aldrig fötts.

Men i de sista verserna kommer Job fram till att han alltid har fasat för att detta skulle ske. I det första kapitlet möter vi en rik och framgångsrik man. Till det yttre utan problem. Han fruktade Gud och undvek det onda (Job 1:1).

Men under ytan hade Job tydligen ingen förtröstan på att Gud skulle välsigna honom även i framtiden. Han kanske till och med "undvek det onda" (Job 1:1) för att Gud skulle beskydda honom i framtiden. Under den framgångsrika ytan gick Job och fasade över att välsignelsen skulle ta slut och att han skulle drabbas av olyckor.

Hur tänker du om din framtid? Tänker du dig välsignelse och välgång från Gud eller fasar du för att olyckor ska komma över dig? Väldigt ofta blir vår framtid som vi tänker oss den. Sätt din lit till Gud och ha din trygghet inför framtiden hos Gud.

Wednesday

Tyst närvaro - Job 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan satt de med honom på marken i sju dagar och sju nätter utan att någon av dem sade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor." (Job 2:13 FB)

Jobs tre vänner fick höra talas om alla de olyckor som drabbat Job och de bestämde sig för att besöka Job för att trösta honom (vers 11).

Då de kom fram till Job kände de inte igen honom efter alla de plågor som drabbat honom. De sa ingenting. De bara var hos honom i sju dagar och sju nätter (vers 13).

I vissa situationer finns det kanske inga ord som är värda att uttala. Men de gav Job sin tid och sin närvaro så att Job inte behövde genomgå den svåra tiden helt ensam.

Kanske är det så som Gud gör med oss ibland. Ibland kan vi uppleva att Gud är helt tyst. Men han finns hos oss. Dygnet runt. Han bara finns hos oss med sin närvaro.

Tuesday

"Herren gav och Herren tog" - Job 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit.
HERREN gav och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!
" (Job 1:21 FB)

Job var en gudfruktig man Åklagaren fick fritt spelrum att se om Job var lika gudfruktig om han förlorade allt han hade kärt i livet.

Den ena katastrofen efter den andra drabbade Job, men Job förbannade inte Gud. Han sa bara "Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herren namn".

Ingen av oss har några garantier för framtiden. Vi kan förlora allt vi sätter vår lit till. Vi kan förlora vår ekonomiska trygghet. Vi kan förlora människor som står oss nära.

Det ligger mycket livsvisdom i Jobs hållning till livet. Istället för att sörja för de saker som man inte har, de saker som ligger i framtiden, de saker som vi ännu inte fått, istället för det får vi tacka Gud för de dagar, saker, människor vi har fått ha en tid under livet.

Vi kom nakna till jorden. Nakna ska vi återvända. Allt ligger i Guds händer, även om vi får låna det en tid. Tacka för det du fått istället för att fastna i sorg över det du aldrig fick.

Monday

Första Krönikeboken

Mannakorn från Första Krönikeboken

Offergudstjänst - 1 Krön 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt Herren" (1 Krön 29:9 FB)

David börjar närma sig slutet av sin livsvandring. Han brann för att Guds tempel skulle byggas. Det skulle byggas av hans son Salomo. Men eftersom David såg på sin son som ung och vek (vers 1) ville David samla ihop så mycket rikedomar som möjligt för att underlätta för tempelbygget.

David ger själv det han äger (vers 3) och folket bar fram sina offergåvor (vers 8). Alla var glada över de frivilliga gåvorna som gavs av ett hängivet hjärta (vers 9).

Man tackar Gud för att man får bära fram gåvorna (vers 13). Man såg inte på gåvorna som ett offer, men menade inte ens att man gav det av egen kraft (vers 14), "Nej, från dig kommer allt, och ur din hand har vi gett det åt dig" (vers 14). Sedan följde lovsång och tacksägelse till Gud (vers 20).

Vilken glädje och vilken tacksamhet man manifesterade då man fick bära fram till Gud det som Gud hade välsignat dem med! Hur är det med offergudstjänsterna i din församling/kår, eller i ditt eget liv?

Sunday

En faders råd - 1 Krön 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig." (1 Krön 29:20 FB)

Då David börjar närma sig slutet av sitt liv ger han sin son Salomo några vägledande ord inför maktskiftet. Råd som du och jag få ta till oss från vår far i himmelen:

1/ "Tjäna Gud med hängivet hjärta och med villig själ." (vers 9)

2/ "Om du söker honom (Gud) låter han sig finnas av dig." (vers 9)

3/ "Var nu uppmärksam, ty Herren har utvalt dig." (vers 10)

4/ "Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, till dess att allt arbete för tjänstgöringen i HERRENS hus är avslutat." (vers 20)

Läs igenom verserna flera gånger. Bed och tänk över hur de verserna kan tillämpas i din situation i ditt liv.

Saturday

Guds löfte - 1 Krön 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men David tog i förteckningen inte upp dem som var under tjugo år, ty HERREN hade lovat att han skulle föröka Israel som stjärnorna på himlen." (1 Krön 27:23 FB)

David organiserade försvaret av landet och satte upp tolv härar med vardera 24.000 man som skulle tjänstgöra varsin månad under året. Israel var omgivet av andra folkslag som gärna skulle hitta en svag punkt i Israel för ett anfall.

På samma sätt måste vi också alltid vara beredda, iklädda Guds vapenrustning, för att kunna "stå emot djävulens listiga angrepp" (Ef 6:11).

Men David visste att han inte kunde lita på sin eller Israels egen förmåga att stå emot fienderna. Ytterst vilade Davids och Israels framtid på löften som Gud hade givit till Abraham många hundra år tidigare. Löften om att Herren hade lovat att "föröka Israel som stjärnorna på himlen" (vers 23). Löftet till Abraham kan du läsa i 1 Mos 15:5.

Vad vilar din framtid på? Din hälsa, dina ekonomiska resurser eller på Guds löften över ditt liv? "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33)

Thursday

Sköta Guds angelägenheter - 1 Krön 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hans bröder var dugliga män, 2.700 till antalet och familjeöverhuvuden. Dem satte kung David över rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam för att ombesörja alla Guds och alla kungens angelägenheter." (1 Krön 26:32 FB)
Många av de tjänster som nämnts hittills har handlat om gudstjänstutövningen. Lovsång, profeterande, tända rökelse och mycket mer. I detta kapitel avhandlas de "världsliga" tjänsterna: "Av jishariterna togs Kenanja och hans söner till de världsliga sysslorna i Israel, till att vara tillsyningsmän och domare." (vers 29). Dessutom avdelas 1.700 dugliga män till ämbetsförvaltningen på andra sidan Jordan (vers 30). I den sista versen i kapitlet talas de om dem som skulle "ombesörja alla Guds och alla kungens angelägenheter." (vers 32).

Dessa tjänster var inte de som hade en framträdande plats vid gudstjänsterna. Men även om de inte utförde "andliga" uppdrag var de ändå i tjänst för Gud. De ombesörjde alla Guds angelägenheter. De gjorde det möjligt för att Tempeltjänsten kunde fortgå.

I våra kårer och församlingar idag finns det många tjänare som ombesörjer Guds angelägenheter. De sköter finanserna, fastigheterna, städar, kokar kaffe, planerar, organiserar och mycket mer. De syns inte i talarstolen så ofta. De har inte de mest framträdande positionerna i gudstjänsten. Men de tjänar Gud och församlingen genom att ombesörja Guds angelägenheter.

Gud välsigne alla som ombesörjer Guds angelägenheter så att verksamheten på kårer och i församlingar kan fortgå.

Wednesday

Lovsjungande profeter - 1 Krön 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David tillsammans med befälhavarna avskilde Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som skulle tjänstgöra som profeter med harpor, psaltare och cymbaler....
... som profeterade med tacksägelsesånger och lovsånger till HERREN." (1 Krön 25:1+3 FB)

Kapitlet handlar om dem som avdelades för att tjänstgöra som profeter och sjunga lovsånger.

Två gånger i kapitlet nämns profeterandet tillsammans med lovsång och musik. Vad har då dessa två med varandra att göra? Profeterande brukar vi kanske inte vanligtvis sammankoppla med lovsång.

Men jag tror att de två är intimt sammankopplade. Att profetera hänger ihop med att komma så nära Herren att vi kan höra hans viskning och maning i örat. "Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna" (Upp 3:13).

Hur gör man för att komma nära Herren? Det bästa sättet jag vet är lovsång och tillbedjan. Där kommer vi nära Herren och betraktar honom som han är. Där blir vi absorberade av hans närvaro och där får vi höra hans röst, känna vad han känner, se det han ser, glädjas åt det som gläder honom och sörja över det som sörjer honom.

Jesus öppnade vägen för oss in i Faderns närhet. Du får komma inför hans ansikte i lovsång och tillbedjan. Du får lyssna på hans röst och handla på hans ord.

Tuesday

Ordning i Guds hus - 1 Krön 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta blev den ordning, i vilken de skulle tjänstgöra, när de gick in i HERRENS hus, som det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron efter den befallning HERREN, Israels Gud, hade gett honom." (1 Krön 24:19 FB)

Kapitlet beskriver hur prästerna och leviterna skulle utses till sina olika uppgifter. Det skulle vara ordning i Guds hus. Alla skulle veta vad man skulle göra och vad man inte skulle göra.

I Gamla Testamentet var det speciella präster som skulle tjäna i Templet. I Nya Testamentet är vi alla präster: "Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Petr 2:9).

Paulus skriver att Gud är ordningens Gud (1 Kor 14:33). Men det finns plats för alla. Var och en har sin uppgift.

Desto mer var och en har, vet om och håller sin plats och arbetsuppgift, desto bättre fungerar Kristi kropp. I Kristi kropp har var och en sin uppgift så att det blir till nytta för helheten. Kristus är huvudet för kroppen och då alla lemmar underordnar sig huvudet fungerar kroppen i harmoni. Då var och en har sin uppgift kan vi tillsammans gå framåt utan att inkräkta på varandras uppgifter "Som hjältar jagar de i väg, likt stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt. Den ene tränger inte den andre, var och en går sin givna bana." (Joel 2:7-8)

Det finns en plats, en funktion en uppgift också för dig så att det blir till nytta och välsignelse för helheten.

Monday

Vem sköter lovsången hos dig? - 1 Krön 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Varje morgon skulle de tacka och lova HERREN och likaså varje kväll." (1 Krön 23:30)

David gjorde förberedelser för det kommande Templet. Lovsången hade en viktig plats i Templets funktion. Man tillsatte 4.000 personer för att ansvara för den tjänsten: "och 4.000 skall lovsjunga HERREN till de instrument som jag låtit göra för lovsången" (vers 5).

Idag bor inte Gud i Tempel gjorda av människohänder. Nu bor han i levande tempel som finns överallt. Du och jag är hans nya tempel. "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er" (1 Kor 6:19).

Vem sköter lovsången i ditt tempel? Finns det lovsång där morgon och kväll? Eller är den tjänsten försummad i ditt tempel?

Det finns alltid skäl att lovsjunga Gud. Och medan vi lovsjunger honom förvandlas vi.
"Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn! Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte." (Ps 100:4-5)

Saturday

Vart vänder du ditt hjärta? - 1 Krön 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren, er Gud" (1 Krön 22:19)

David skulle inte bygga Guds Tempel. Davids händer var alltför befläckade av blod genom alla de krig han hade utkämpat (vers 8). Gud hade sagt att Davids son, Salomo, skulle vara den som byggde Templet (vers 10).

Men David förberedde tempelbygget genom att samla byggnadsmaterial och genom att ge Salomo råd.

Salomo fick rådet att följa Guds ord noggrant. De ord som Gud hade gett till Moses. Salomo fick uppmaningen att vara stark, frimodig och orädd (vers 13).

Sedan samlade David alla hövdingar och sa till dem: "Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka HERREN, er Gud. Stå upp och bygg HERREN Guds helgedom" (vers 19).

Vad skulle det innebära att bygga Guds Tempel i våra dagar?

För det första är vi som individer Guds Tempel på jorden (1 Kor 6:19). Vårt uppdrag är att vi ska återspegla något av Guds härlighet var vi går fram i vardagslivet.

För det andra är vi tillsammans Kristi kropp (1 Kor 12:27), det synliga uttrycket för Guds närvaro i världen.

För det tredje är vårt uppdrag att utvidga Guds rike på jorden. Att predika Guds rike så att människor blir frälsta (Matt 10:7).

Förutsättningen för att kunna göra detta är att du vänder ditt hjärta och din själ till att söka Herren (vers 19).

Vart är ditt hjärta vänt? Är det vänt bara till dig själv, ditt och de dina eller är det vänt till Gud, Hans vilja för dig och Hans rike?


Thursday

Uppeggad av satan - 1 Krön 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Satan trädde upp mot Israel och uppeggade David till att räkna Israel. Då sade David till Joab och till folkets befälhavare: "Gå och räkna Israel, från Beer-Sheba till Dan, och ge mig besked så att jag får veta hur många de är." (1 Krön 21:1 FB)
David bestämde sig för att genomföra en folkräkning. Uppenbarligen var det emot Guds vilja, och det visste David. Davids närmaste medarbetare varnade honom för att dra skuld över Israel (vers 3).

Varför det var emot Guds vilja kan vara svårt att förstå. Kanske hade det att göra med att räkna och lita på sina egna resurser istället för att lita på Gud och hans resurser.

Davids beslut ledde till en katastrof för många oskyldiga människor. Det kan också vara svårt att förstå varför oskyldiga människor skulle drabbas av Davids olydnad, men det är så det är. Vi matas dagligen av nyheter från olika länder där människor lider och dödas på grund av sina ledares beslut.

David inser sitt stora misstag och ber Gud om förlåtelse (vers 8). Till slut ber David Gud att de oskyldiga inte ska drabbas utan att domen ska falla över honom själv (vers 17), och till slut avbryts ödeläggelsen.

Allt började med att Satan uppeggade David (vers 1). Då David hade lyssnat på Satan tillräckligt länge kunde inget stoppa honom från att synda. Även om hans mest pålitliga medarbetare varnade honom, var David fast i sitt felaktiga tankemönster.

På vilka områden försöker Satan uppegga dig till att synda?

Wednesday

Fälttåg - 1 Krön 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält..." (1 Krön 20:1 FB)

Det verkar som de hade en årsrytm på den tiden. Det var en speciell tid då de brukade dra ut i fält. Jag vet inte vilka övriga aktiviteter som följde årsrytmen, men detta var i alla fall ett återkommande inslag bland folken där och då.

Jag minns min uppväxt då vi anordnade mötesserier. Möten varje kväll i en hel vecka. Det kallades för fälttåg. Jag tror till och med att de var årligen återkommande som till exempel Vinterfälttåget.

Under fälttåget var alla fokuserade på att vinna människor för Jesus. Man bjöd in sina vänner (om man vågade) och det var sång och musik och någon framstående gästtalare. Under den veckan planerade man inga andra aktiviteter. Då var det bara fälttåget som gällde.

Allting var inte bättre förr, men jag kan sakna fokuseringen då man tillsammans drog ut i fälttåg för att vinna för Guds rike.

Jag tror att vi brukade sjunga en sång med mansstämmor med orden: "Drag ut som förr i striden, du tappra frälsninghär, att fienden besegra..."

Det är en sak att sjunga det och en annan sak att göra det. Vilken tid på året brukar jag dra ut i fälttåg?

Tuesday

Två fronter - 1 Krön 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Joab såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig. Han valde då ut en del av Israels bästa manskap och ställde upp dem mot arameerna." (1 Krön 19:10 FB)

David sände ut Joab med hela hären (vers 8). Joabs här befann sig snart mellan två härar, Ammoniterna och arameerna. Den ena hären framför sig och den andra bakom sig.

Ibland kan vi uppleva att vi också måste utkämpa vår kamp på två fronter. Framför oss finns det motstånd vi normal kan förvänta från "världen", de som ännu inte är kristna. Den andra fronten kan vi ha bakom oss. Bakom oss hade förväntat att ha våra vänner, de andra kristna, men vi får då och då uppleva starka attacker mot bibeltroheten också från andra som betecknar sig som kristna.

Någon sa: "Vi har nu lärt oss att hantera att vi lever i en sekulariserad värld, där vi inte kan vänta att det omgivande samhället delar våra värderingar. Men hur ska vi klara att förhålla oss till en sekulariserad kyrka?"

Det kan vara en stor smärta förknippad med att upptäcka att de som vi trodde var våra meningsfränder i själva verket inte alls delar vår tro.

Monday

Seger? - 1 Krön 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Herren gav seger åt David var han än drog fram" (1 Krön 18:6 FB)

Kapitlet handlar om Davids segrar på olika frontavsnitt.

Nu kämpar vi inte vår strid idag på samma slagfält som David gjorde. Våra fiender består inte av kött och blod (Ef 6:12). Vårt slagfält är den andliga kampen. Vad skulle du beteckna som "seger" i ditt liv?

Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4) och en avgörande seger måste då vara varje gång en människa blir frälst. I Frälsningsarméns tidigare år kunde man se det tydligare i terminologin. En mötesserie kallades ofta för ett "stormangrepp" och då man rapporterade att människor blivit frälsta benämndes talade man om att man "tagit fångar". Det kanske var lättare att vara fokuserad på vad uppdraget gick ut på med en sådan terminologi, men kampen är den samma idag. Ser vi några segrar? Kan vi planera vårt liv och vår verksamhet mer strategiskt för att uppnå det målet?

Ett annat frontavsnitt för vår kamp är vår personliga kamp mot synden. Har du seger i ditt tankeliv? I det sätt du talar? I dina handlingar?

Gud vill att du ska ha seger även i dessa områden och om du vill detsamma som Gud kommer han att ge dig kraft att vinna seger.

Sunday

Vad ligger på ditt hjärta? - 1 Krön 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: "Här bor jag i ett hus av cederträ, medan HERRENS förbundsark står i ett tält." Natan sade till David: "Gör allt som ligger på ditt hjärta, ty Gud är med dig."(1 Krön 17:1-2 FB)
Vad var det som låg på Davids hjärta? Det var att tjäna Herren, bygga ett hus åt Gud, förhärliga Guds namn och inte bara tänka på sitt eget. Det kunde Gud välsigna.

Gud välsignar naturligtvis inte alla tankar som dyker upp i ditt hjärta. Men då David var fokuserad på Gud och Guds rike, fick han svaret "Gör allt som ligger på ditt hjärta, ty Gud är med dig."

Vad ligger på ditt hjärta? Är det bara du själv, de dina och dina ägodelar som ligger på ditt hjärta? Eller finns det plats för Gud själv och utbredandet av Guds rike i ditt hjärta? Vad brinner du för?

Det gäller att ha rätt ordning på sina prioriteringar. Jesus säger: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt  6:33).

Lever denna bön i ditt hjärta?: Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Eller handlar ditt liv om låt mitt rike komma, låt min vilja ske?