Nyhetsflödet

Thursday

"Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?" - Job 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då tog Job till orda och sade: Jag vet mycket väl att det är så. Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud? Om hon vill gå till rätta med honom, kan hon inte ge svar på en sak bland tusen. Hans hjärta är vist, hans kraft är väldig" (Job 9:1-4 FB)
Job talar om Guds storhet och makt och frågar sig hur någon människa kan stå rättfärdig inför Gud. Gud är så mycket större än människan, "han som gör stora och outgrundliga ting,
under som ingen kan räkna
." (vers 10). Man kan inte gå tillrätta med Gud, det är inte som då två människor går till rätten för att få sin tvist löst (vers 32-33).

Frågan hänger kvar genom århundraden "Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?"

Frågan får sitt svar i Jesus Kristus: "Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om,  en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,  och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna,  under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus." (Rom 3:21-26).

Nya Testamentet svarar på frågan ""Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?" Svaret är "den som tror på Jesus!" Vår rättfärdighet bygger inte på vad vi kan åstadkomma. Den bygger på vad Gud har åstadkommit genom Jesus Kristus. Den bygger på nåd, bara nåd.

No comments:

Post a Comment