Nyhetsflödet

Saturday

Guds löfte - 1 Krön 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men David tog i förteckningen inte upp dem som var under tjugo år, ty HERREN hade lovat att han skulle föröka Israel som stjärnorna på himlen." (1 Krön 27:23 FB)

David organiserade försvaret av landet och satte upp tolv härar med vardera 24.000 man som skulle tjänstgöra varsin månad under året. Israel var omgivet av andra folkslag som gärna skulle hitta en svag punkt i Israel för ett anfall.

På samma sätt måste vi också alltid vara beredda, iklädda Guds vapenrustning, för att kunna "stå emot djävulens listiga angrepp" (Ef 6:11).

Men David visste att han inte kunde lita på sin eller Israels egen förmåga att stå emot fienderna. Ytterst vilade Davids och Israels framtid på löften som Gud hade givit till Abraham många hundra år tidigare. Löften om att Herren hade lovat att "föröka Israel som stjärnorna på himlen" (vers 23). Löftet till Abraham kan du läsa i 1 Mos 15:5.

Vad vilar din framtid på? Din hälsa, dina ekonomiska resurser eller på Guds löften över ditt liv? "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33)

No comments:

Post a Comment