Nyhetsflödet

Monday

Seger? - 1 Krön 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Herren gav seger åt David var han än drog fram" (1 Krön 18:6 FB)

Kapitlet handlar om Davids segrar på olika frontavsnitt.

Nu kämpar vi inte vår strid idag på samma slagfält som David gjorde. Våra fiender består inte av kött och blod (Ef 6:12). Vårt slagfält är den andliga kampen. Vad skulle du beteckna som "seger" i ditt liv?

Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4) och en avgörande seger måste då vara varje gång en människa blir frälst. I Frälsningsarméns tidigare år kunde man se det tydligare i terminologin. En mötesserie kallades ofta för ett "stormangrepp" och då man rapporterade att människor blivit frälsta benämndes talade man om att man "tagit fångar". Det kanske var lättare att vara fokuserad på vad uppdraget gick ut på med en sådan terminologi, men kampen är den samma idag. Ser vi några segrar? Kan vi planera vårt liv och vår verksamhet mer strategiskt för att uppnå det målet?

Ett annat frontavsnitt för vår kamp är vår personliga kamp mot synden. Har du seger i ditt tankeliv? I det sätt du talar? I dina handlingar?

Gud vill att du ska ha seger även i dessa områden och om du vill detsamma som Gud kommer han att ge dig kraft att vinna seger.

No comments:

Post a Comment