Nyhetsflödet

Tuesday

"Herren gav och Herren tog" - Job 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit.
HERREN gav och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!
" (Job 1:21 FB)

Job var en gudfruktig man Åklagaren fick fritt spelrum att se om Job var lika gudfruktig om han förlorade allt han hade kärt i livet.

Den ena katastrofen efter den andra drabbade Job, men Job förbannade inte Gud. Han sa bara "Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herren namn".

Ingen av oss har några garantier för framtiden. Vi kan förlora allt vi sätter vår lit till. Vi kan förlora vår ekonomiska trygghet. Vi kan förlora människor som står oss nära.

Det ligger mycket livsvisdom i Jobs hållning till livet. Istället för att sörja för de saker som man inte har, de saker som ligger i framtiden, de saker som vi ännu inte fått, istället för det får vi tacka Gud för de dagar, saker, människor vi har fått ha en tid under livet.

Vi kom nakna till jorden. Nakna ska vi återvända. Allt ligger i Guds händer, även om vi får låna det en tid. Tacka för det du fått istället för att fastna i sorg över det du aldrig fick.

No comments:

Post a Comment