Nyhetsflödet

Thursday

Sköta Guds angelägenheter - 1 Krön 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hans bröder var dugliga män, 2.700 till antalet och familjeöverhuvuden. Dem satte kung David över rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam för att ombesörja alla Guds och alla kungens angelägenheter." (1 Krön 26:32 FB)
Många av de tjänster som nämnts hittills har handlat om gudstjänstutövningen. Lovsång, profeterande, tända rökelse och mycket mer. I detta kapitel avhandlas de "världsliga" tjänsterna: "Av jishariterna togs Kenanja och hans söner till de världsliga sysslorna i Israel, till att vara tillsyningsmän och domare." (vers 29). Dessutom avdelas 1.700 dugliga män till ämbetsförvaltningen på andra sidan Jordan (vers 30). I den sista versen i kapitlet talas de om dem som skulle "ombesörja alla Guds och alla kungens angelägenheter." (vers 32).

Dessa tjänster var inte de som hade en framträdande plats vid gudstjänsterna. Men även om de inte utförde "andliga" uppdrag var de ändå i tjänst för Gud. De ombesörjde alla Guds angelägenheter. De gjorde det möjligt för att Tempeltjänsten kunde fortgå.

I våra kårer och församlingar idag finns det många tjänare som ombesörjer Guds angelägenheter. De sköter finanserna, fastigheterna, städar, kokar kaffe, planerar, organiserar och mycket mer. De syns inte i talarstolen så ofta. De har inte de mest framträdande positionerna i gudstjänsten. Men de tjänar Gud och församlingen genom att ombesörja Guds angelägenheter.

Gud välsigne alla som ombesörjer Guds angelägenheter så att verksamheten på kårer och i församlingar kan fortgå.

No comments:

Post a Comment