Nyhetsflödet

Sunday

Allt är inte Guds fel - Job 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han utgjuter förakt över furstar och lossar bältet på de starka. Han avslöjar mörkrets djupheter och för dödsskuggan ut i ljuset. Han låter folkslag växa och förgör dem, han utvidgar deras gränser och för dem bort. De ledande på jorden berövar han förståndet,
han låter dem irra i väglösa ödemarker.
" (Job 12:23-25)
Det ser ut som om Job ger Gud skulden för allt ont och gott som sker på jorden. Men allt är inte Guds fel. Nya Testamentet säger att "hela världen är i den ondes våld" (1 Joh 5:19). Mycket av det vi ser hända i världen är absolut inte Guds vilja och absolut inte skapat av Gud.

Tvärtom. Gud ber oss att förändra den världen så att Guds rike kan komma och Gud vilja kan ske, i himmelen så ock på jorden.

Vår uppgift är inte att betrakta det onda utan att aktivt verka för att det goda, Guds vilja, ska ske i världen. Och platsen där vi ska börja detta förändringsarbete är - i vårt eget liv.

No comments:

Post a Comment