Nyhetsflödet

Sunday

En faders råd - 1 Krön 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig." (1 Krön 29:20 FB)

Då David börjar närma sig slutet av sitt liv ger han sin son Salomo några vägledande ord inför maktskiftet. Råd som du och jag få ta till oss från vår far i himmelen:

1/ "Tjäna Gud med hängivet hjärta och med villig själ." (vers 9)

2/ "Om du söker honom (Gud) låter han sig finnas av dig." (vers 9)

3/ "Var nu uppmärksam, ty Herren har utvalt dig." (vers 10)

4/ "Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, till dess att allt arbete för tjänstgöringen i HERRENS hus är avslutat." (vers 20)

Läs igenom verserna flera gånger. Bed och tänk över hur de verserna kan tillämpas i din situation i ditt liv.

No comments:

Post a Comment