Nyhetsflödet

Saturday

Övermod - Job 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du säger: ´Min undervisning är ren, och utan fläck är jag inför mina ögon´" (Job 11:4
Den tredje vännen, Sofar, tar till orda för första gången och går tillrätta med Jobs självbild. I sina egna ögon ser Job på sig själv som felfri och fläckfri.

Några människor ser på sig själva som så dåliga och så usla att det inte kan finnas förlåtelse stor nog för att kunna kompensera för deras brister.

Andra människor ser sig själva som så bra och vällyckade att det inte finns behov för någon förlåtelse i deras liv.

Båda har fel. Jag tror att det är viktigt att leva i medvetenhet om sina egna brister, misslyckanden och tillkortakommanden. Vi misslyckas alla: "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss." (1 Joh 1:8)

Kanske är det till och med nyttigt att vi misslyckas då och då, så att det blir tydligt för oss själva att vår rättfärdighet inte bygger på våra egna gärningar utan bygger på Guds nåd. Då vi förstår det gäller löftet: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

No comments:

Post a Comment