Nyhetsflödet

Wednesday

Ett bräckligt hopp - Job 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så går det alla som glömmer Gud. Den gudlöses hopp kan inte bestå, ty hans tillförsikt är bräcklig och hans förtröstan som spindelns nät." (Job 8:13-14 FB)

Bildad håller sitt första tal till Job. Bildad talar om dem som glömmer Gud. De sätter sitt hopp till ting som inta kan bestå. De har en bräcklig tillförsikt och deras förtröstan är lika flyktig som spindelnät.

Det finns bara ett enda säkert hopp. Det är att sätta vårt hopp till Gud och vad han har sagt. Gud är den enda som inte förändras. Vad sätter du hopp till?

Bildad talar om dem som förlitar sig på sitt hus (vers 15). Men hus, sparade pengar, arbete, hälsa, egna ambitioner, framgång och mycket mer, kommer att förgå. Allt detta är bara bräckliga grunder för vårt hopp.

Det gäller att ha rätt prioriteter i livet. Jesus säger att vi ska söka Gud först av allt i våra liv. Då kommer allt annat att komma på plats (Matt 6:33)

No comments:

Post a Comment